De kracht van samen

Bij zorg van vandaag hoort samenwerking. Niet alleen de behandeling waarvoor je in ons centrum komt staat centraal, maar jij in je totaliteit. Soms is een klacht complexer en is er meer dan één discipline betrokken in het proces.

Ons praktijkteam werkt daarom nauw samen binnen het Bruyst Uden. Maar ook daarbuiten werken we samen met zorg- en welzijnsprofessionals zoals huisarts, thuiszorg, revalidatiecentrum of mantelzorg.

Praktijk Ontdek

Praktijk Ontdek biedt ondersteuning bij vragen en problemen rondom de ontwikkeling en het gedrag van kinderen tot ongeveer 16 jaar. Deze ondersteuning kan bestaan uit diagnostiek, behandeling of een combinatie van beide.

MediHealthGroup

Snel, zekerheid en de juiste diagnose. De Nederlandse zorgsector ondersteunen met persoonlijke en cliëntgerichte zorg bij het ontstane zorginfarct, dat is waar MediHealthGroup zich voor inzet en hard maakt. Specifiek bieden wij ondersteuning bij de meest prangende gezondheidsthema's in de vorm van preventieve onderzoeken via de landelijke initiatief gezondheidszorg.

Psychologisch Adviesbureau Jans

Psychologisch Adviesbureau Jans Behandeling en Coaching uit Uden verleent diensten op het vlak van gedragsvraagstukken in de meest ruime zin. Zowel op individueel, groeps- als organisatieniveau. Iedereen heeft het weleens, een periode waarin u zich minder voelt of het niet zo goed met u gaat. Negatieve emoties en gedachten zoals angstgevoelens, somberheid en bezorgdheid maken deel uit van ieders leven. Dikwijls gaan deze gevoelens en periodes vanzelf over, al dan niet met steun van anderen. In sommige gevallen houden deze gevoelens lang(er) aan of worden ze alleen maar erger. In zo’n situatie kan professionele hulp van een psychotherapeut uitkomst bieden.

Prolis

Prolis is een jeugdzorgorganisatie met ruime kennis en ervaring in het bieden van specialistische zorg. Zij begeleiden en behandelen thuis en op locatie. Prolis werkt met gezinnen, jongeren en kinderen (0 t/m 23 jaar) die te maken hebben met sociaal-emotionele, psychosociale – en/of psychiatrische problemen of waarvan de ouder- kindrelatie onder druk staat.