ergotherapie oss

Je kunt méér met ergotherapie

De ergotherapeut maakt het weer mogelijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren, als die door een ziekte, ongeval, handicap of psychische beperking niet goed of niet meer mogelijk zijn. Met praktisch advies, training en begeleiding. Je kunt méér met ergotherapie!

Direct een afspraak maken

De ergotherapeut zet zich in voor je zelfredzaamheid

In onze praktijk staat samenwerking voorop, intern met collega's, maar ook buiten onze praktijk met huisarts, verzorgers en andere zorgprofessionals. Door krachten te bundelen en samen te werken, ontstaat efficiënte en transparante zorg. Natuurlijk wordt alleen samengewerkt indien dit relevant is en als je hiervoor toestemming geeft.

Ergotherapie Oss -

+meer ervaren specialisten

Behandeling ergotherapie

Je kunt méér met ergotherapie.

Ergotherapie heeft tot doel het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen, wanneer deze door een ziekte, ongeval, handicap of psychische beperking niet of niet goed meer mogelijk zijn. Dat kunnen activiteiten zijn zoals schrijven, eten, boodschappen doen, een hobby, eten koken of het werken met de computer. Deze bezigheden horen vanzelf te gaan. Wanneer dit niet meer het geval is, kan dit beperkingen in het dagelijkse functioneren en de zelfredzaamheid geven.

Voorop staat dat er gekeken wordt naar de persoon, de activiteit en de omgeving. Daarom begint een behandeltraject altijd met een uitgebreide intake, die meestal plaats vindt bij je thuis of op je werkplek. De ergotherapeut kijkt op praktische wijze naar het leven van jou of je naasten, kijkt naar de momenten waarop beperkingen optreden en zoekt naar praktische oplossingen die het dagelijkse leven vergemakkelijken en prettiger maken. De oplossing kan bestaan uit een hulpmiddel, maar ook uit begeleiding bij het opnieuw zelfstandig leren uitvoeren van een taak of het op een andere wijze uitvoeren van een taak, zodat deze gemakkelijker verloopt. Bij vermoeidheidsklachten of problemen met het geheugen of plannen weet de ergotherapeut ook vaak raad.

Met handige hulpmiddelen, gereedschappen die je helpen bij het bedienen van de computer of het uitvoeren van je hobby, training gericht op dagelijkse taken zoals aankleden of zelf kunnen eten, aanpassingen in huis of op het werk worden deze problemen gereduceerd. Ook geeft de ergotherapeut advies over ‘standaard’ oplossingen zoals de aanschaf van een rolstoel of aangepast meubilair. Er wordt altijd samen met jou gezocht naar praktische oplossingen voor het probleem dat bij jou speelt. Voor iedereen wordt maatwerk geleverd, omdat de oplossingen verschillen van persoon tot persoon. De cliënt zal die oplossingen aangereikt krijgen die gericht zijn op datgene wat hij/zij wil doen. Ook de mensen om je heen zullen betrokken worden bij verbetering van je dagelijkse leven zoals familie, collega's, vrienden en werkgevers.

ergotherapie oss content
Afspraak maken