peuter zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid bij peuters

Je peuter wordt steeds meer zelfredzaam, wat wil zeggen dat hij/zij steeds meer dingen zelf kan en wil doen. Als je kind moeite heeft met het ontwikkelen van een goede zelfredzaamheid, biedt de kinderergotherapeut deskundige en praktische hulp.

Direct een afspraak maken

Voor iedere hulpvraag de juiste specialist en behandeling

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Zelfredzaamheid bij peuters

Een peuter is nog niet zelfredzaam en moet in het dagelijks leven nog met veel zaken geholpen worden door ouder(s) of andere verzorgers. De zelfredzaamheid ontwikkelt zich als een proces, waarbij we zien dat je kind steeds meer dingen zelfstandig kan en ook zelfstandig wil doen. Ook bij de ontwikkeling van de zelfredzaamheid zien we individuele verschillen tussen kinderen en dit heeft onder meer te maken met aanleg en potentie van je kind. Voorbeelden van zelfredzaamheid bij peuters zijn bijvoorbeeld zelf eten met een lepel of zelf de sokken uittrekken.

De ergotherapeut helpt bij vergroten zelfredzaamheid

Je peuter komt vanzelf in een fase waarin het de behoefte heeft om dingen zelf te doen. Naarmate je kind bepaalde handelingen, zoals bijvoorbeeld tandenpoetsen of zelf eten vaker doet, zal het hier handiger in worden. Sommige kinderen willen niet zo graag zelf dingen doen en anderen willen het wel graag, maar zijn bij bepaalde taken niet zo handig. Dan is het belangrijk dat de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en hierbij is de kinderergotherapeut de aangewezen persoon.

De kinderergotherapeut is gespecialiseerd in het leren zelfstandig uitvoeren van taken en handelingen. Tijdens het eerste onderzoek wordt aan de hand van je hulpvraag goed gekeken naar de oorzaak dat het niet goed lukt met de zelfredzaamheid. De ergotherapeut zal alle mogelijkheden die er voor je kind zijn bekijken en dit bespreken. Hoe er vervolgens geoefend wordt is afhankelijk van de oorzaak. Oefenen van de zelfredzaamheid gebeurt altijd op een praktische wijze. Als het ten gevolge van een beperking niet mogelijk is om een handeling of bepaalde taak uit te voeren zal de ergotherapeut zoeken naar een oplossing. Vaak kunnen er met een hulpmiddel of een andere aanpassing toch taken en handelingen zelfstandig worden uitgevoerd.

Maak direct een afspraak