Specialistische behandeling voor peuters

Als je kind geboren is met een aandoening, ziekte of syndroom geeft dat vaak een complexe zorgvraag. Ons team van gespecialiseerde kindertherapeuten biedt hiervoor alle hulp, ook als je peuter later ernstig of chronisch ziek is geworden.

Direct een afspraak maken

Voor iedere hulpvraag van je peuter de juiste specialist en behandeling

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Specialistische behandeling voor je peuter met meervoudige problematiek


Onze kindertherapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met een complexe zorgvraag. Wanneer je kind is geboren met een bepaalde aandoening, ziekte of syndroom of op latere leeftijd ernstig of chronisch ziek is geworden kun je terecht voor goede hulp bij een van onze kinderfysiotherapeuten, manueel therapeuten, kinderergotherapeut, kinderlogopedist en/of kinderdiëtist

Ons kinderexpertiseteam behandelt onder meer peuters met:

  • Een hartafwijking
  • Orthopedische afwijkingen
  • Meervoudige beperkingen ten gevolge van een syndroom
  • Astma en andere luchtwegaandoeningen
  • Hypermobiliteits-problemen of syndromen
  • Een vermoeden van ADHD, PDD-NOS of stoornissen in het autisme spectrum (ASS)
  • Wanneer revalidatie nodig is na een ziekte, operatie of chemotherapie
  • Erbse parese

Bij de behandeling van peuters met een meervoudige problematiek vinden wij het belangrijk als kinderteam nauw samen te werken bij de behandeling. Dit geldt ook voor samenwerking met het ziekenhuis en andere (medisch) specialisten die betrokken zijn bij de zorgverlening aan je kind. Op die manier kunnen wij de meest efficiënte zorg geven en zorgen wij voor transparantie in deze zorg. Door onze betrokkenheid bij je kind en samenwerking met ouder(s) kunnen wij de meest passende zorg bieden.

Maak direct een afspraak