peuter sociaal emotioneel

Sociaal-emotionele ontwikkeling bij peuters

De ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied verloopt stapsgewijs en dit proces is niet voor elk kind even makkelijk. Bepaalde signalen kunnen erop wijzen dat je kind hier moeite mee heeft en dan bieden onze gespecialiseerde kindertherapeuten hulp.

Direct een afspraak maken

Voor iedere hulpvraag van je kind de juiste specialist en behandeling

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Sociaal-emotionele problemen bij peuters

Net zoals de taal en de motoriek zich gaandeweg ontwikkelen, maakt je kind ook een stapsgewijze ontwikkeling door op sociaal-emotioneel gebied. Bij sociaal-emotionele ontwikkeling bedoelen we met sociaal de ontwikkeling van het samenleven met anderen en met emotioneel het kunnen omgaan met de eigen gevoelens en die van anderen.
Een jonge peuter speelt nog vaak alleen of naast een ander kind. Hoewel het jonge kind vooral gericht is op zichzelf en zich nog niet goed kan inleven in een ander, zal het steeds meer op zoek gaan naar contact met anderen. Door te spelen met andere kinderen leert het hoe daar mee om te gaan en ontwikkelt je peuter sociale vaardigheden.

Je kind krijgt steeds meer contacten buiten zijn eigen omgeving, wordt daardoor zelfstandiger en zal zo meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Kinderen hebben hun eigen gevoelens en zullen moeten leren hoe ze daarmee om moeten gaan. Als dit proces niet gemakkelijk verloopt kan zich dit uiten in het gedrag van het kind. Een peuter die het moeilijk vindt om te gaan met zijn gevoelens kan dat uiten door gefrustreerd te raken, boos te worden, angstig te zijn en zich terug te trekken uit bepaalde situaties.

Ons team van kindertherapeuten heeft een brede expertise

In ons gezondheidscentrum zijn enkele kindertherapeuten gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met sociaal- emotionele problemen. Zij kijken eerst naar het verloop van de ontwikkeling van je kind en of er iets opvalt in de motoriek, de communicatie, het denken of de prikkelverwerking. Omdat zij breed kijken zal er ook gelet worden op eventuele beperkingen die het gedrag van je peuter kunnen verklaren. Soms lijkt het gedrag op zichzelf te staan. Dit brede en uitgebreide onderzoek is nodig omdat het de basis vormt voor de verdere behandeling. Naast onze eigen therapeuten, kunnen er ook andere therapeuten en/of (para)medici worden ingezet voor aanvullende begeleiding. Dit zal alleen gebeuren in overleg met ouder(s).


Met oudere kinderen wordt er vaak in groepen gewerkt, maar bij een jong kind is de behandeling individueel, op een speelse manier. Zo werken wij optimaal aan verbetering op sociaal- emotioneel gebied, waarbij we altijd kijken naar je kind als geheel.

Maak direct een afspraak