Houding bij peuters

Een onjuiste houding ontwikkelt zich vaak al op jonge leeftijd en daarom is het belangrijk op tijd contact op te nemen met de kinderfysiotherapeut als je vermoedt dat je peuter nadelige gevolgen ondervindt van een verkeerde houding.

Direct een afspraak maken

Voor iedere hulpvraag van je kind de juiste specialist en behandeling

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Aandacht voor de lichaamshouding van je peuter

Houdingsproblemen bij peuters

Een onjuiste houding ontstaat vaak al op jonge leeftijd en dit kan zich uiten op verschillende manieren zoals moeilijk kunnen stilzitten, veel wiebelen, scheef in een stoel hangen, scheef zitten of een afwijkende manier van lopen. Daarnaast zie je dat het vaak invloed heeft op de algehele motorische ontwikkeling en mogelijkheden tot goed bewegen. Een peuter zal, gezien de jonge leeftijd, zelf meestal niets opmerken. Ouder(s), of bijvoorbeeld leidsters van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, kunnen de signalen meestal wel herkennen.

De kinderfysiotherapeut werkt met je kind aan verbetering van de houding

Behandeling van klachten aan de lichaamshouding kunnen goed worden behandeld met kinderfysiotherapie.

Om te beginnen zal er gezocht worden naar de oorzaken van de klachten. Na dit onderzoek zal de kinderfysiotherapeut, indien nodig starten met een vervolgtraject, waarbij het soms alleen nodig is dat ouder(s) een goed advies krijgen. Mocht je kind behandeling gaan krijgen dan is het doel verbetering van de lichaamshouding met oefeningen. Soms zal het ook nodig blijken dat een aanvullend onderzoek en de expertise van een medisch specialist is gewenst. Hierover overleggen wij altijd eerst met ouder(s).

Maak direct een afspraak