Zorg voor de ontwikkeling van je peuter

Een peuter (2-4 jaar) ontwikkelt zich op alle gebieden in een hoog tempo. Het team van gespecialiseerde kindertherapeuten kan je kind helpen met alle hulpvragen rondom de ontwikkeling op meerdere gebieden.

Direct een afspraak maken

Met aandacht en vanuit de belevingswereld van je kind

De juiste zorg voor je peuter!

Een kind in de leeftijd tussen twee en vier jaar wordt een peuter genoemd. In deze periode ontwikkelt je kind zich in hoog tempo. Je kunt voor vragen rondom de ontwikkeling van je peuter terecht bij onze kindertherapeuten. In onze praktijk richten de kindertherapeuten zich alleen maar op het behandelen van kinderen. Het zijn geen allround therapeuten en dit heeft als groot voordeel dat ze over veel specialistische kennis over het zich ontwikkelende kind beschikken.

Uitnodigende behandelruimtes met oefenmaterialen voor het jonge kind

De oefenruimtes voor je jonge kind zijn speciaal ingericht voor deze leeftijdsgroep en hebben een uitnodigende inrichting met modern en uitdagend spelmateriaal dat kinderen aanspreekt.

Bij de zorg voor peuters werken onze therapeuten samen

Je hulpvraag zal – afhankelijk per locatie - worden begeleid door een kindertherapeut, zoals bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut. Bij een enkelvoudige hulpvraag werken therapeuten alleen met je kind. Soms ligt de hulpvraag op meerdere ontwikkelingsgebieden (bewegen, zelfredzaamheid, prikkelverwerking en/of communicatie) en is expertise vanuit meerdere disciplines nodig. Dan zal het kinderteam samenwerken om tot het beste resultaat te komen bij de behandeling van je kind. Soms vinden wij het raadzaam om externe zorgverleners bij de hulpvraag en/of behandeling in te schakelen, zoals aanvullende zorg- en welzijnsprofessionals. Dit doen wij nooit zonder hierover eerst met jou te overleggen.

Maak direct een afspraak