kleuter zelfredzaamheid

Zelf doen! Zelfredzaamheid op kleuterleeftijd

Van je kleuter wordt verwacht dat hij/zij steeds meer dingen zelf gaat doen en kan. Heeft je kind moeite met de ontwikkeling van de zelfredzaamheid dan kan het voor hulp terecht bij onze kindertherapeuten.

Direct een afspraak maken

Voor iedere hulpvraag de juiste specialist en behandeling

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Hulp bij zelfredzaamheid bij kleuters

Met zelfredzaamheid wordt bedoeld dat je kind, naarmate het ouder wordt, steeds meer taken zelfstandig kan uitvoeren. Bij een peuter zullen ouder(s) en andere verzorgers nog veel taken op zich nemen, maar in de kleuterperiode wordt er van je kind steeds meer verwacht dat het dingen zelf gaat doen. Je kind wordt telkens wat zelfstandiger en leert taken als zelf tandenpoetsen, zichzelf aankleden, de jas aandoen en zelf dichtmaken, schoenen aantrekken, veters strikken, zelf eten en zelf naar het toilet gaan en afvegen.


Door diverse oorzaken hebben sommige kleuters meer moeite met zelfredzaamheid dan andere en dan valt op dat:

  • Je kind moeite heeft zich te concentreren
  • Je kind het moeilijk vindt om een goede planning te maken
  • Je kind een probleem heeft op motorisch gebied
  • Er is wellicht sprake van een cognitieve achterstand
  • Je kind moeite heeft met de verwerking van prikkels

Praktisch werken aan zelfstandigheid

De kinderergotherapeut wil graag een totaalbeeld krijgen van zowel de mogelijkheden als de beperkingen van je kind. Daarom vindt er eerst een onderzoek en observatie plaats alvorens er wordt gestart met behandeling. De behandeling gaat uit van het op een praktische manier zelf leren uitvoeren van een taak of handeling, waarbij ook wordt geoefend dit te doen in de beste volgorde met aandacht voor het ontwikkelen van een betere concentratie. Als het voor je kind niet goed of niet mogelijk is te handelen op een bepaalde manier, gaat de kinderergotherapeut op zoek naar hulpmiddelen of andere oplossingen. Bij de behandeling staat jouw kleuter voorop met zorg voor een positieve sfeer waarmee je kind in zijn of haar kracht staat en vertrouwen krijgt in wat het kan. Dit vertrouwen leidt ertoe dat je kind steeds meer durft te proberen met als resultaat dat het uiteindelijk een bepaalde taak heel goed kan.

De adviezen die de kinderergotherapeut geeft zijn meestal praktisch en concreet. Omdat wat je kind leert ook moet worden toegepast en geïntegreerd in het dagelijks leven vinden wij het belangrijk ouder(s) en omgeving zoals school te betrekken bij de behandeling.

Maak direct een afspraak