Specialistische behandeling voor je kleuter met een ziekte of aandoening

In ons gezondheidscentrum kijken wij anders. Op een teamgerichte manier behandelen de kindertherapeuten je kind dat zorg nodig heeft vanwege een (aangeboren) ziekte, syndroom of beperking. Zij hebben een specialistische opleiding gevolgd in de behandeling van kinderen met meer complexe hulpvragen.

Direct een afspraak maken

Voor iedere hulpvraag van je kleuter de juiste specialist en behandeling

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Specialistische behandeling voor je kleuter met meervoudige problematiek

Kinderen die geboren zijn met een ziekte, syndroom of bepaalde aandoening worden door ons kinderteam behandeld op een teamgerichte manier. Hetzelfde geldt voor kinderen die op latere leeftijd ernstig of chronisch ziek zijn geworden. Een eenduidige en integrale behandeling is juist bij deze kwetsbare groep heel belangrijk. De therapeuten van ons kinderteam van fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten hebben een specialistische opleiding gevolgd in de behandeling van meer complexe hulpvragen.


Dit kunnen kinderen zijn met:

  • Hartproblemen
  • Bepaalde syndromen met beperkingen op meerdere gebieden
  • Orthopedische afwijkingen
  • Problemen door hypermobiliteit of hypermobiliteitssyndromen
  • Heupafwijkingen
  • ADHD, PDD-NOS en andere stoornissen in het autisme-spectrum (of een vermoed daarvan)
  • Astma of een andere aandoening aan de luchtwegen
  • Erbse Parese
  • Standafwijkingen

Ons kinderteam werkt met elkaar samen en zal, indien nodig, ook andere hulp inschakelen, uiteraard altijd in overleg met de ouder(s). Hierbij kun je denken aan revalidatiecentra, ziekenhuis, MKB, jeugdzorg en onderwijsinstellingen, andere (para)medici, een bepaalde vorm van zorgverlening of welzijnsprofessionals. Er is bij ons kinderteam een grote betrokkenheid bij het hele welzijn van je kind, daarmee sterk rekening houdend met de omgeving en het systeem waarin je kind functioneert.

Maak direct een afspraak