kleuter sociaal emotioneel

Lekker in je vel en je weerbaar voelen

De sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt niet voor elke kleuter even gemakkelijk en als je kind moeite heeft met omgaan met gevoelens kun je voor deskundige en professionele hulp op dit gebied terecht bij onze kindertherapeuten.

Direct een afspraak maken

Voor iedere hulpvraag van je kind de juiste specialist en behandeling

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Sociaal-emotionele balans met weerbaarheidstraining

Ook op sociaal-emotioneel niveau maakt elk kind een ontwikkeling door en voor je kleuter geldt dat hij of zij zich steeds meer bewust wordt van zichzelf. Het ik-besef neemt toe naarmate je kind ouder wordt en zo ontdekt je kind ook zijn eigen kwetsbaarheid. Door om te gaan met andere kinderen in de klas of in de buurt leert je kind dat er verschillen zijn tussen elk kind en dat niet elk kind is zoals zij- of hijzelf. In deze ontwikkelingsleeftijd leert je kind hoe het moet omgaan met conflicten, regels of afspraken en zien we vaak wisselingen in emoties. Bepaalde gebeurtenissen kunnen de aanleiding zijn dat een goed humeur ineens omslaat in een driftbui.

In deze periode zullen zich ook angstgevoelens ontwikkelen en kan een huilbui ineens weer omslaan in lachen. Niet voor elk kind loopt de sociaal-emotionele ontwikkeling even gemakkelijk en kinderen die het moeilijk vinden om te gaan met hun gevoelens kunnen vaak boos zijn of gefrustreerd raken, teruggetrokken gedrag vertonen of angstig zijn. In de omgang met anderen zijn er kinderen die hun grenzen niet kennen of aangeven en het lastig vinden zich binnen een groep te handhaven.

Weerbaarheidstraining

Onze kindertherapeuten zijn gespecialiseerd om kinderen waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling niet gemakkelijk verloopt, te begeleiden. Een deel van het team heeft naast een opleiding tot kinderfysiotherapeut of kinderergotherapeut ook een aantekening sensorische informatieverwerking en kindercoach.

Deze therapeuten kijken breed naar het kind en werken aan verbetering van het omgaan met gevoelens en contact met anderen. Begeleiding start met een goede inventarisatie van de hulpvraag en mogelijkheden voor begeleiding. Daarbij staat de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal, alsmede de motoriek, aandacht, cognitieve ontwikkeling, de concentratie, de zelfredzaamheid, hoe het kind omgaat met prikkels (prikkelverwerking) en de omgeving van je kind.

De begeleiding wordt één op één gegeven en spelenderwijs zal de therapeut het sociaal-emotioneel welbevinden van je kleuter verbeteren. De behandeling wordt aangepast aan je kind en hoe het vordert. Vanaf de leeftijd van 6 jaar geven wij ook training in groepjes en werken zo samen aan de weerbaarheid van de kinderen.

Interessant? Lees meer over onze weerbaarheidstraining.

Maak direct een afspraak