Zorg voor de ontwikkeling van je kleuter

Ons gespecialiseerde kinderteam heeft veel kennis van en ervaring in de behandeling en begeleiding van je kleuter. Zo kunnen wij de beste zorg bieden bij hulpvragen over je kind van 4-6 jaar.

Direct een afspraak maken

Omdat leren en oefenen leuk mag zijn!

Kindertherapie op kleuterleeftijd

Onze kinderpraktijk beschikt over kinderbehandelruimtes. Daar kun je met je kleuter terecht bij onze kindertherapeuten. Met een eenvoudige hulpvraag op een of meerdere ontwikkelingsgebieden. Beter een keer te veel gecheckt dan achteraf gemist. Wij kijken graag mee, zijn laagdrempelig in benadering en adviseren of behandelen altijd in overleg en vanuit de hulpvraag van ouder en kind.

In onze praktijk geven wij zorg op het niveau van je kleuter. Dat is te zien aan het behandelmateriaal, de benadering van de therapeut en de behandelomgeving. Spelenderwijs leren werkt immers het allerbeste.

Zorg op niveau en nauwe samenwerking

Waar nodig werken wij als team samen. Door samen te overleggen en zorgvuldig te kijken naar je hulpvraag kunnen wij de beste behandelvorm aan je kind geven. Mochten er voor de behandeling van je kind meerdere zorgprofessionals nodig zijn dan blijven wij de zorg op elkaar afstemmen. Daarbij staat de situatie van het kind altijd voorop. Mocht er bredere zorg nodig zijn, dan kunnen wij altijd andere zorgprofessionals uit ons brede netwerk inschakelen. Dat zullen wij alleen doen in overleg met de ouder(s).

Maak direct een afspraak