Taal, spraak, stem en mondvaardigheid centraal!

Als je een hulpvraag hebt op het gebied van taalvaardigheid, uitspraak, stem, vloeiendheid of auditieve verwerking dan staat de logopedist voor je klaar voor deskundige hulp.

Direct een afspraak maken

Voor iedere hulpvraag de juiste specialist en behandeling

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Communicatie bij jongeren

Om goed te kunnen communiceren en leren is een goede taalvaardigheid nodig met een duidelijke uitspraak en een heldere stem. Als je problemen ervaart op het gebied van communicatie, kun je de hulp van de logopedist inzetten. Maar wanneer kun je nou het beste naar de logopedist? Dat kan zijn bij problemen met:

Gespreksvaardigheden en presentatietechnieken

Weet je wel hoeveel taalvaardigheden nodig zijn voor het geven van een presentatie? Je moet de juiste woorden kiezen, de juiste zinnen maken, de juiste intonatie kiezen, een logisch verhaal vertellen dat qua niveau past bij de luisteraar, non-verbaal aansluiten op het gesprek en gelijktijdig rekening houden met de persoon of personen tegen of met wie je spreekt. De logopedist kan helpen om je vaardigheden te verbeteren op dit vlak. Iedereen heeft eigen talenten en aandachtspunten. De logopedist zoekt dit met jou uit en traint de vaardigheden die nodig zijn voor verandering.

Taalvaardigheid

Taaltraining is er ook voor jongeren. Het voordeel van taaltraining op deze leeftijd is dat je goed in staat bent om na te denken over taaleigenschappen en hoe je deze taaleigenschappen kunt inzetten. Dit zogeheten metalinguïstisch bewustzijn kan ontwikkeld worden door het aanleren van grammaticale structuren met behulp van visuele ondersteuning. Omdat hierdoor meer inzicht wordt verkregen in de taalstructuur zal dit de taalproductie verbeteren.

Uitspraak

Je uitspraak zorgt ervoor dat anderen je duidelijk kunnen verstaan. Jongeren die hun uitspraak willen verbeteren worden behandeld door onze logopedist. Er zijn verschillende hulpvragen op gebied van uitspraak, zoals:

  • Nasaliteit: je klinkt nasaal bij het spreken
  • Lispelen: de uitspraak van de klank [s] en vaak ook t], [d], [n] en [l] gebeurt met de tong tussen de tanden
  • Slissen: de tong wordt breed zijwaarts tegen de kiezen geplaatst bij de uitspraak van de klank [s].

Hoog spreektempo

Als je een hoog spreektempo hebt neemt je verstaanbaarheid vaak af. Vaak merk je zelf niet zo goed dat je spreektempo hoog is. De logopedist oefent met je om je spreektempo te verlagen.

Broddelen

Als je broddelt dan heb je een hoog spreektempo, een onduidelijke uitspraak, de woordvolgorde in de zin klopt niet altijd, je gebruikt stopwoorden en hebt vaak een onsamenhangende manier van vertellen. Iemand die broddelt heeft zelf niet altijd door dat dit zo is. De logopedist brengt het broddelen in kaart zodat bepaald wordt hoe het broddelen kan worden verminderd. Daarna gaat de logopedist aan de slag.

Auditieve verwerking

Heb je veel moeite met het verwerken van opdrachten die mondeling worden aangeboden en ook met het filteren van geluiden in de omgeving, dan spreken we van mogelijke problemen in de auditieve verwerking. De informatie die via het gehoor binnenkomt wordt niet goed verwerkt en dit staat het opnemen van mondelinge informatie in de klas in de weg. Als je moeite hebt met de auditieve verwerking dan heb je vaak ook moeite met klassikale opdrachten en met de concentratie doordat je snel bent afgeleid door geluiden uit de omgeving of gebeurtenissen in de klas. De logopedist is er voor begeleiding en het nemen van de juiste stappen.

Afspraak maken