Zelfredzaamheid bij kinderen

Van een schoolkind wordt al een zekere mate van zelfredzaamheid verwacht en deze ontwikkeling verloopt bij elk kind anders. Als deze ontwikkeling niet vanzelf gaat kan de kinderergotherapeut helpen bij die vaardigheden die je kind nodig heeft.

Direct een afspraak maken

Voor iedere hulpvraag de juiste specialist en behandeling

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Vaardig worden in alledaagse handelingen….wat heb jij nodig!?

Er kan méér met kinderergotherapie

Zelfredzaamheid, leren plannen en organiseren… dat zijn belangrijke thema’s voor de kinderergotherapeut. De ontwikkeling van de zelfredzaamheid verloopt net als de taalontwikkeling en de ontwikkeling van de motoriek in stapjes, waarbij je kind steeds meer leert 'zichzelf te redden'. Van een schoolkind wordt al een zekere mate van zelfredzaamheid verwacht en we zien dan ook dat het steeds meer dingen zelfstandig kan. De ontwikkeling van de zelfredzaamheid verloopt voor elk kind anders, omdat er verschillen zijn in tempo, de volgorde, aanleg en mogelijkheden. Ook is de omgeving waarin het kind opgroeit van belang bij dit proces.

Als bij jouw kind de ontwikkeling van de zelfredzaamheid niet vanzelf gaat kan een kinderergotherapeut helpen bij de vaardigheden die het nodig heeft. Daarbij wordt altijd uitgegaan van die vaardigheden die passen bij de leeftijd van je kind. Het gaat dan om vaardigheden als:

  • Het plannen en organiseren van taken op het gebied van zelfredzaamheid
  • Zelfstandig kunnen eten met bestek
  • Veters strikken
  • Zelf kunnen aankleden
  • Hulp bij veiligheid in het verkeer

Je kind wordt begeleid door de ergotherapeut die de nodige vaardigheden traint en/of hulpmiddelen inzet die je kind ondersteunen bij de automatisering.

Bij je eerste bezoek met je kind zal er een onderzoek en observatie plaatsvinden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het niveau van zelfredzaamheid. Daarna worden de vaardigheden waar je kind moeite mee heeft gestructureerd getraind. Denk hierbij aan het zelf leren doen van een bepaalde taak of handeling, de concentratie zodat je kind zich kan focussen op een taak of het leren van een juiste volgorde bij het uitvoeren van een handeling of taak.

Als je kind als gevolg van een (motorische) beperking bepaalde taken niet goed kan zijn er oplossingen te vinden zoals de inzet van hulpmiddelen. De kinderergotherapeut is specialist op dit gebied en kan je goed informeren over de mogelijkheden voor jouw kind. Tijdens de therapie gaan wij uit van een positieve sfeer waarin het geven van vertrouwen ervoor zorgt dat je kind iets durft te proberen met als doel dat het uiteindelijk heel goed lukt.

Afspraak maken