kind sociaal-emotioneel

De sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind

Schoolkinderen worden zich steeds meer bewust van hun omgeving en kunnen het daarom soms moeilijk hebben op sociaal-emotioneel gebied. Ons kinderteam heeft veel expertise op dit gebied en werkt met je kind aan die vaardigheden die het nodig heeft.

Direct een afspraak maken

Voor iedere hulpvraag van je kind de juiste specialist en behandeling

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Beter in je vel en je weerbaarder voelen. Dat is waar wij voor gaan.

Sociaal-emotionele problemen bij schoolkinderen

Omdat een kind naarmate het ouder wordt steeds meer besef krijgt van een eigen ik, gaat het ook steeds meer zijn eigen kwetsbaarheid ervaren. Het kind leert de eigen emoties en die van anderen kennen. Als je kind ongeveer 6-7 jaar is leert het de oorzaken waardoor conflicten ontstaan beter begrijpen en zal zich meer en meer kunnen inleven in wat anderen denken en voelen. Het leert dat andere kinderen andere opvattingen kunnen hebben en leert ook de eigen mogelijkheden kennen. Dat geldt ook voor de eigen gevoelens, bepaalde beperkingen en voorkeuren.

Vriendschappen zijn op deze leeftijd belangrijk en ze onderzoeken nog met wie ze het beste kunnen omgaan, waardoor de combinaties nog wel eens wisselen. Vriendschappen zijn voor kinderen belangrijk omdat het steun en acceptatie geeft bij elkaar en je kind het gevoel krijgt ergens bij te horen. Op deze manier zullen ze zich ook met elkaar kunnen vergelijken en zal hun eigen identiteit zich ontwikkelen.

Als je kind rond 8 jaar oud is richt het zich ook op de wereld van de volwassenen en omdat het nu werkelijkheid en fantasie goed van elkaar kan onderscheiden zal het ook kritischer worden en een eigen mening ontwikkelen. Tot je kind ongeveer 12 jaar is zal zijn eigen identiteit zich meer en meer ontwikkelen, wordt het meer weerbaar en leert respectvol om te gaan met het anders zijn van anderen. Gaandeweg gaat een kind zich zo los maken van ouder(s) en het gezin.

Door het meer bewust worden van zichzelf en de omgeving waarin het verkeert, zullen sommige kinderen het moeilijk hebben op sociaal-emotioneel gebied. Je kind kan onder meer faalangstig zijn of zich depressief gaan voelen, gaan pesten of gepest worden, concentratieproblemen krijgen of zich angstig of verdrietig voelen. De sociaal-emotionele problemen die een kind zal ondervinden verschillen van kind tot kind, ook omdat het door meerdere factoren wordt beïnvloed. Wanneer je kind niet om kan gaan met zijn eigen grenzen of die van anderen kan ook dit leiden tot problemen op sociaal-emotioneel gebied.

Passende begeleiding bij deze belemmeringen is welkom. In onze praktijk werken wij met kinderen in groepen én een-op-een. Ieder kind heeft een eigen voorkeur. Soms start een kind ook met een-op-een begeleiding en stroomt het later in bij een groepje met leeftijdsgenoten. Er wordt gewerkt vanuit de belevingswereld van een kind. De doelstellingen van jouw kind staan centraal, zowel bij training in een groep als bij een-op-een training.

Afspraak maken