Basisschoolvaardigheden

Op de basisschool heeft je kind allerlei vaardigheden nodig om goed te functioneren. Van planning tot knippen en van gym tot rekenen. Als je kind moeilijkheden ondervindt in het aanleren of toepassen van deze vaardigheden kun je terecht bij onze hierin gespecialiseerde kindertherapeuten.

Direct een afspraak maken

Voor iedere hulpvraag van je kind de juiste specialist en behandeling

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Vanuit de mogelijkheden van je kind werken aan schoolse vaardigheden

Wat heeft jouw kind nodig!?

Planmatig werken, structureren en automatiseren

Vaardigheden als plannen, structuur aanbrengen en automatiseren kunnen soms moeilijk zijn voor een kind, waardoor het niet lukt om volgorde aan te brengen in het handelen en structureel te werken aan een opdracht. Het gevolg is dat het kind geen plan kan maken in de volgorde van aankleden, een werkopdracht niet af kan maken of een rekentaak niet in de goede volgorde uitvoert. Voor kinderen met problemen op dit gebied kun je terecht bij onze ergotherapeut. Zij kan je kind helpen bij het bedenken van de handeling die nodig is voor het uitvoeren van een taak of een idee (praxis). Daarnaast zal zij je kind leren bedenken welke stappen daarvoor nodig zijn (motorplanning). Omdat het belangrijk is dat je kind deze vaardigheden automatiseert zal hieraan zeker ook aandacht worden besteed.

Werktempo en concentratie

Concentratie zou kunnen worden omschreven als aandacht of focussen op een bepaalde taak of handeling, waaraan je gedurende wat langere tijd met meer aandacht bezig bent. Concentratie heeft te maken met de wijze waarop de zintuigen binnengekomen prikkels verwerken (sensorische informatieverwerking). Daarnaast zal de manier waarop je kind omgaat met deze prikkels zijn aandacht beïnvloeden.

De concentratie varieert bij elk kind weleens, maar er zijn ook kinderen die heel vaak problemen ondervinden bij de concentratie door bewegingsonrust of moeilijk stil kunnen zitten. Wanneer het een kind niet goed lukt zich een langere tijd te concentreren op iets zal dat gevolgen hebben voor het leerproces. Een goede concentratie betekent dat een kind alert is in overeenstemming met de opdracht die het uitvoert.

Wanneer een kind deze alertheid niet goed weet af te stemmen op de activiteit waar het mee bezig is zal het vaak moeite hebben met de leertaken op school. Negatieve invloeden die doorwerken op de concentratie zijn niet lekker in je vel zitten of bezig zijn met andere dingen. Om de concentratie te verbeteren zal de kinderergotherapeut je kind eerst observeren en daarna met oplossingen komen.

Meestal bestaat de behandeling uit gerichte training om je kind te leren meer gericht te zijn op de eigen aandacht of alertheid. Als het kind gaat begrijpen hoe dat werkt zal de alertheid op het goede niveau worden gebracht. De ergotherapeut kan ook hulpmiddelen inzetten waarbij zij zorgt en leert dat deze goed zullen worden gehanteerd en gedoseerd gebruikt.

Als je kind een te hoog of te laag werktempo heeft zal de ergotherapeut adviseren en helpen. Na een gedegen observatie en onderzoek kan ook dit getraind worden, soms met inzet van daarvoor geschikte hulpmiddelen.

Werkgeheugen

Problemen met het werkgeheugen kunnen leiden tot serieuze concentratie- en leerproblemen. Voor kinderen die hier last van ondervinden en gemotiveerd (te krijgen) zijn om met deze problematiek aan de slag gaan, bieden wij speciale werkgeheugentrainingen.

Schrijfmotoriek

Moeite met duidelijk en gemakkelijk schrijven heeft doorgaans te maken met de fijne motoriek en daarom spreken we van schrijfmotorische problemen. Dit wordt vaak gesignaleerd op school, omdat de leerkracht merkt dat een kind een slordig, onduidelijk handschrift heeft, pijn krijgt in de hand, schouders, nek of rug bij het schrijven.

Moeite met goed schrijven wordt in onze praktijk behandeld door ofwel de kinderfysiotherapeut ofwel de kinderergotherapeut. De behandelend therapeut doet eerst een schrijfobservatie en zal daarna een motorische vaardigheidstest afnemen, gericht op de fijne motoriek. Na analyse van deze observatie en test kan zij beoordelen of het gaat om een motorisch schrijfprobleem.

Belangrijke kanten van het schrijven waarop gelet zal worden zijn: de pengreep (hoe houdt het kind een potlood of pen vast), de sturing van potlood of pen en de vloeiendheid en leesbaarheid van het handschrift. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt, dat zal worden besproken met de ouder(s).

De behandeling zal bestaan uit een training en oefeningen die leiden tot verbetering van de schrijfmotoriek. Doorgaans zullen de oefeningen vaak herhaald moeten worden, zodat voor een goede integratie van de vaardigheden thuis geoefend zal moeten worden.

Met toestemming van de ouder(s) zal ook de leerkracht geïnformeerd worden hoe zij/hij op school de oefeningen en het geleerde consequent kan toepassen.

Auditieve voorwaarden

Voordat een kind naar groep 3 gaat moet het voldoen aan een aantal auditieve voorwaarden om te kunnen leren lezen. (auditief= met betrekking tot het gehoor).

Om goed te kunnen leren lezen moet een kind:

  • de verschillende klanken herkennen en onderscheiden (fonologisch bewustzijn)
  • woorden kunnen opdelen in de verschillende letters (fonemisch bewustzijn)

Het gehoor verwerkt eerst klanken, de spraak en geluiden en zal daarna zorgen voor auditieve discriminatie, lokalisatie van het geluid, bij lawaai toch iets kunnen verstaan, auditieve waarneming of auditieve herkenning van patronen. Als een kind nog maar pas is begonnen met leren lezen zullen de problemen zich nog beperken tot het goed toepassen van de eerste leesbeginselen. Bij deze meest elementaire leeshandeling zal het kind de letters van een woordje moeten omzetten naar losse klanken en dan weer samenvoegen tot het woord. (b-oo-m=boom). Wanneer je kind problemen heeft om met de klanken een woord te maken heeft het moeite met de auditieve synthese of is er onvoldoende beheersing van de letter-klankkoppeling. Ook wanneer deze twee onvoldoende goed worden geïntegreerd kan onze kinderlogopedist helpen. Zij heeft veel kennis van de auditieve voorwaarden en zal met daarvoor speciaal ontwikkelde programma's je kind helpen met het verbeteren van de auditieve voorwaarden. Omdat het belangrijk is goed aan te sluiten bij hetgeen het kind op de basisschool leert, zal de logopedist, met jouw toestemming, ook overleggen en contact houden met de leerkracht van je zoon of dochter.

Afspraak maken