kind prikkelverwerking

Prikkelverwerking bij schoolgaande kinderen

Als je kind binnenkomende zintuiglijke prikkels niet goed verwerkt kan dit het leren en functioneren beïnvloeden. Een speciaal hiervoor opgeleide kinderfysiotherapeut of kinderergotherapeut kan je kind helpen met sensorische informatieverwerkingstherapie.

Direct een afspraak maken

Voor iedere hulpvraag van je kind de juiste specialist en behandeling

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Prikkelverwerkingsproblemen bij basisschoolkinderen

Moeite met de verwerking van prikkels noemen we sensorische informatieverwerkingsproblemen. Dat betekent dat bij je kind de sensorische integratie anders verloopt: het signaal dat wordt verstuurd door gehoor en gezicht, het beweging-, tast- en evenwichtsgevoel komt te sterk of te zwak binnen. Bij je kind zal opvallen dat het ofwel te sterk ofwel te zwak reageert op de prikkels met als gevolg dat het teveel of juist te weinig aandacht geeft aan de prikkels die binnenkomen. Daardoor kan het zijn dat het in bepaalde situaties reageert alsof er gevaar dreigt of juist geen gevaar ziet.

Omdat de aandacht van je kind niet op de goede manier wordt gericht, kan dit de leervaardigheden en de concentratie negatief beïnvloeden. Als een kind overgevoelig is voor prikkels zullen de hieruit voortkomende problemen het meest naar voren komen op school. Daar bevindt het kind zich in een prikkelrijke omgeving, zowel in de groep als op de speelplaats.

Als reactie op de overgevoeligheid kan een kind reacties gaan vertonen als frustratie, angst, boosheid, teruggetrokken of juist druk gedrag, vermoeidheid, geen initiatief tonen en (liever) niet willen meedoen met een groepsactiviteit. Vaak wordt dit al gesignaleerd op school, maar het kan ook pas tot uiting komen als het kind weer thuis is.

Als prikkels niet goed worden verwerkt kan je kind moeite hebben met de zelfverzorging, de motoriek, het mondgebied of schoolse vaardigheden:

  • Zelfverzorging en prikkelverwerking
  • Motoriek en prikkelverwerking
  • Mondgebied en prikkelverwerking
  • Schoolse vaardigheden en prikkelverwerking
  • Voeding en prikkelverwerking
  • Brede blik op de hulpvraag
Afspraak maken