kind bewegen

Als bewegen niet vanzelfsprekend gaat

Voor je kind in de basisschoolleeftijd is bewegen erg belangrijk en er wordt veel gevraagd van vaardigheden op gebied van grove (grote) en fijne (kleine) motoriek. Als bepaalde vaardigheden niet zo gemakkelijk worden gedaan, kan ons kinderteam van specialisten hulp bieden.

Direct een afspraak maken

Voor iedere hulpvraag van je kind de juiste specialist en behandeling

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Beweegproblemen bij kinderen

Voor een kind in de basisschoolleeftijd is bewegen erg belangrijk en bij deze leeftijdsgroep zal er veel gevraagd worden van de vaardigheden op grof-motorisch gebied, zoals fietsen, zwemmen, hinkelen, voetballen, klimmen en klauteren, springen, huppelen etc. Ook een goed ontwikkelde fijne motoriek is nodig en hierbij kun je denken aan het leren schrijven in groep 3.

Niet elk kind zal even gemakkelijk bewegen en dit kan het sociaal functioneren en de mate waarin een kind zich lichamelijk en geestelijk prettig voelt behoorlijk beïnvloeden.

Signalen beweegprobleem

Er kunnen allerlei signalen zijn die wijzen op een motorisch probleem:

  • Je kind schrijft langzaam
  • Het handschrift van je kind is onleesbaar
  • Je kind vindt het moeilijk om nieuwe vaardigheden aan te leren zoals: zich zelf aankleden ( knopen of rits dichtmaken, veters strikken), fietsen of zwemmen
  • Je kind valt opvallend vaak

Omdat de signalen vaak moeilijk herkenbaar zijn, uiteen kunnen lopen of niet altijd kunnen worden gekoppeld aan de motoriek kan het lastig zijn om een motorische achterstand te herkennen.

Oorzaken beweegprobleem

Er zijn diverse oorzaken te noemen voor een beweegprobleem. Het kan liggen aan de conditie van je kind, de mate van coördinatie, de soepelheid, de energiehuishouding of problemen met de luchtwegen. Vaak valt op dat de manier van bewegen wat houterig en stijf is en dat er problemen zijn met de fijne motoriek. Ook zijn er kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, angst om te bewegen ontwikkelen en daardoor passief worden bij activiteiten waarbij bewegen voorop staat (het kind zit liever aan de kant). Doordat een kind bij dit laatste minder of bijna niet beweegt, zullen de vaardigheden op motorisch gebied zich minder goed en snel ontwikkelen. Soms spelen bij een beweegprobleem erfelijke factoren een rol.

Behandeling beweegprobleem

Met de hulpvraag op het gebied van bewegen worden je kind en jij geholpen door de kinderfysiotherapeut of kinderergotherapeut. Zij zijn ook gespecialiseerd in de behandeling van beweegproblemen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. In onze praktijk zijn de juiste instrumenten aanwezig waarmee zij je kind kunnen onderzoeken. Samen met een gedegen observatie krijgen zij een goede indruk van de ontwikkeling van je kind op motorisch gebied. Bij de behandeling vinden wij het belangrijk dat plezier in het oefenen voorop staat. Zo werken wij stap voor stap aan de verbetering van de vaardigheden van zowel de fijne als de grove motoriek en oefenen daarnaast allerlei nieuwe vaardigheden.

Sport, spel en blessures

Kinderen spelen en sporten doorgaans graag en zullen zich graag aansluiten bij een sportclub. Bij problemen met bewegen is deelname aan sport en spel niet altijd gemakkelijk, terwijl het bewegen en aanleren van moeilijkere motorische activiteiten juist op deze leeftijd zo belangrijk is. Bij de begeleiding van je kind met beweegproblemen zal de kinderfysiotherapeut dan ook proberen je kind zoveel mogelijk succesmomenten te laten ervaren. Je kind zal hierdoor naast plezier krijgen in bewegen, het ook gemakkelijker gaan doen en zich er prettig bij voelen. De kinderfysiotherapeut kan je adviseren over passende activiteiten voor je kind en hoe je zelf het bewegen kunt stimuleren.

De hulpvraag aan de kinderfysiotherapeut kan ook gaan over sportblessures, pijnklachten of een afwijkende manier van lopen en ook daarin kan geadviseerd en behandeld worden. Gebleken is dat ook hyperventilatie het kind kan beperken in de beoefening van sport.

Zwemmen

Niet elk kind leert gemakkelijk zwemmen en dat geldt zeker voor kinderen die moeite hebben met kracht, coördinatie en bewegen in algemene zin. Het gevolg is dat je kind gefrustreerd raakt, niet meer naar zwemles wil of dat het lang duurt voor het eerste diploma wordt gehaald. Wanneer je vindt dat je kind wel erg lang naar zwemles moet, kunt u hulp vragen bij de kinderfysiotherapeut. Zij kan er door onderzoek achter komen of er mogelijk sprake is van een bewegingsbeperking, met als gevolg onvoldoende vaardigheid om goed te leren zwemmen. Gebleken is dat dit vaak een van de oorzaken is. Vervolgens zal via behandeling gewerkt worden aan verbetering van de motorische vaardigheden om goed te leren zwemmen. Dit gebeurt door de bewegingsbeperkingen te verminderen of op te heffen.

Een meervoudige beperking

Kinderen met een meervoudige beperking hebben meer zorg en vaak een intensievere behandeling en begeleiding nodig. Daarom vinden wij het belangrijk dat ons kinderteam zorgt voor een integrale aanpak van de behandeling. Voor het beste resultaat is het van belang dat zij de behandeling afstemmen met andere zorg- en/of welzijnswerkers in het belang van je kind. Daarom werken de kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut en kinderlogopedist zowel intern als extern nauw samen bij diverse motorische hulpvragen.

Bij de behandeling van een motorische achterstand of beperking gaan wij altijd uit van de mogelijkheden van jouw kind en zullen die vaardigheden getraind worden die passen bij de leeftijd. Omdat de kinderergotherapeuten veel ervaring hebben met hulpmiddelen en de aanpassingen die nodig zijn, kunnen zij daarover adviseren en je behulpzaam zijn met de aanvraag daarvan.

Natuurlijk zijn er meer voorbeelden van beweegproblemen bij kinderen. Onze kindertherapeuten zijn breed opgeleid. Onze master kinderfysiotherapeuten zijn zeer ervaren en staan klaar voor ieder kind met een hulpvraag op gebied van bewegen.

Afspraak maken