Communicatie en je baby

Signalen die erop kunnen wijzen dat je baby moeite heeft met communiceren zijn een gebrek aan non-verbale communicatie, zoals weinig oogcontact, weinig lachen of als vanaf 1 jaar de verbale communicatie niet op gang komt.

Direct een afspraak maken

Voor iedere hulpvraag van je kind de juiste specialist en behandeling

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

De lichaamstaal van je baby of dreumes

Communicatie en lichaamstaal bij baby's en dreumesen

Al direct na de geboorte begint de baby aan de ontwikkeling van de communicatie, met als eerste oefening het huilen. Het stemgeluid van de ouder(s) wordt al herkend terwijl de baby nog in de baarmoeder is. Hoewel je baby nog niet kan praten, zal zij/hij allerlei contactpogingen doen om te laten weten wat zij/hij wil. Het huilen is, totdat je baby 6 weken oud is, het voornaamste middel om iets duidelijk te maken. Het kan zijn dat je baby honger heeft, aandacht wil, zich niet prettig voelt of een schone luier nodig heeft.

Een baby communiceert veelal door middel van lichaamstaal, zoals na ongeveer 6 weken met lachen en het maken van oogcontact. Zo ontstaat er een interactie tussen ouders en kind en zal het gaan reageren door bewegingen te imiteren. Tegen de tijd dat je baby de eerste verjaardag viert zal het eenvoudige zinnetjes al begrijpen. Je kind reageert al op de naam, gebruikt gebaren om te laten weten wat het wil en brabbelt veel. Het gebruik van gebaren geeft aan dat de lichaamstaal heel belangrijk is, want je kind maakt door middel van wijzen, nee of ja schudden, lachen en zwaaien duidelijk wat het wil.

Hulp bij de ontwikkeling van de communicatie

Soms verloopt de ontwikkeling van de communicatie niet helemaal vlot. De preverbaal logopedist is specialist voor deze leeftijdsgroep. Bij baby's kan er een gebrek aan non-verbale communicatie zijn. Dat uit zich als weinig oogcontact maken, weinig lachen, geringe reacties krijgen bij je pogingen tot contact en je kind maakt praktisch geen gebruik van lichaamstaal.

De preverbaal logopedist kan ook van betekenis zijn als je kind vanaf de leeftijd van 1 jaar, als de verbale communicatie op gang komt, niet gaat brabbelen of als er in het tweede levensjaar geen begin wordt gemaakt met praten.

Een jong kind functioneert het beste in zijn eigen, vertrouwde omgeving. Daarom komt de preverbaal logopedist graag thuis langs voor behandeling. Bijkomend voordeel van thuisbehandeling is dat de logopedist gebruik kan maken van materialen waarmee je kind al vertrouwd is en de gewoonten die er thuis zijn.

Heb je een afspraak met de preverbaal logopedist of kinderlogopedist? Als eerste wordt uitgebreid aandacht gegeven aan je hulpvraag. Waar mogelijk volgt onderzoek om tot een goed beeld te komen van de oorzaak en aard van de communicatie. De logopedist zal onderzoek en observatie doen om te komen tot de beste behandeling voor je kind.

Natuurlijk word je als ouder nauw betrokken bij de behandeling en krijg je advies en begeleiding, zodat je ook goed weet hoe je je zoon of dochter thuis kunt begeleiden.

Afspraak maken