Afstemmen op de ontwikkeling van je kind

Elke leeftijd kent eigen ontwikkelingsstappen en mijlpalen. Elke leeftijd vraagt om zorg die is afgestemd op de belevingswereld van het kind. Daarom is de therapie nooit het uitgangspunt.

Wij starten bij het kind. Het unieke kind met eigen ontwikkelingskenmerken. Waarin kunnen wij ondersteunen? Hoe stemmen we de zorg af op wat écht nodig is? Hoe combineren we disciplines en in welke volgorde, zodat het kind in zijn kracht wordt gezet.

Dat maakt onze zorg anders. De juiste behandeling, voor elke leeftijd

Afspraak maken

Welke behandeling sluit het beste aan?

Is bewegen lastig voor je peuter? Heeft je kind moeite met begrijpelijk vertellen? Is er sprake van druk gedrag? Maak je je zorgen over de lichaamshouding van je tiener bij gebruik van tablet of telefoon? Dit zijn hulpvragen en die zijn bij ons het vertrekpunt. Iedere leeftijd vraagt om een andere aanpak. Om een andere manier van aansluiten bij de belevingswereld.

Elke zorgverlener in ons centrum kent zijn of haar specialisme. De kunst van brede zorg is echter het combineren van die specialismen. Dat doen we in ons team door breed te kijken en elkaars kennis te combineren. Natuurlijk is dat niet voor iedere hulpvraag nodig, maar is dat wel zo, dan doen we het graag.
Uiteraard altijd in overleg met jou. Zo krijgt je kind de zorg die echt past.