Schroth-therapie bij scoliose kind

Schroth-therapie is een speciale therapie bij de behandeling van scoliose, waarbij het bekijken en doorvoelen van correcties centraal staan. Ook wordt gewerkt aan het bewust toepassen van de gecorrigeerde houding bij dagelijkse activiteiten als zitten, staan en lopen.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist

Voor Schroth-therapie kun je terecht bij een kinderfysiotherapeut die zich op deze therapie-vorm heeft toegelegd. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen van 0-17 jaar en is als geen ander op de hoogte van het beweegapparaat van kinderen. De resultaten van de behandeling met Schroth zijn goed. Gebleken is dat het een effectieve methode is bij de behandeling van scoliose.

Hoe werkt de Schroth-methode?

De Schroth methode is een 3-dimensionale behandelmethode speciaal bedoeld voor de behandeling van scoliose en wordt in Duitsland al jaren met veel succes toegepast bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen. In Nederland is deze behandelmethode nog vrij onbekend, maar doet nu snel zijn intrede vanwege de positief behaalde resultaten.

Het hoofddoel van de behandeling bij kinderen is het behoud van de normale symmetrische vorm van het lichaam (esthetiek). Als er sprake is van pijnklachten, dan behoort pijnvermindering ook tot het primaire doel.

Het tweede doel is de progressie van de kromming te voorkomen of de kromming te verminderen. Regelmatig zien we goed resultaat met uitsluitend Scoliose Specifieke Therapie, maar het komt vaker voor in combinatie met het dragen van een brace.

De eerste behandeling is een intake, bestaande uit een anamnese, een gesprek waarin, naast algemene gegevens en de directe hulpvraag van je kind, de medische geschiedenis besproken wordt en het klachtenpatroon in kaart wordt gebracht.
Er wordt op een kindvriendelijke manier lichamelijk onderzoek gedaan, waarbij de scoliose geclassificeerd wordt als uitgangspunt voor de latere therapie. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt bekeken of je kind behandeling gaat krijgen en met welke frequentie, duur en doel.

Tijdens de tweede bijeenkomst wordt een aanvang gemaakt met de werkelijke therapie. Bij deze therapie wordt rekening gehouden met je kind en het karakter en proberen wij de behandeling op een speelse manier te doen.

De therapie bestaat uit:

  • Het in kaart brengen van gedragspatronen die mogelijk de scoliose positief of negatief kunnen beïnvloeden. Gevolgd door het gezamenlijk zoeken naar (zo nodig) betere alternatieven.
  • Ademtherapie, geïsoleerd en in combinatie met de Schrothoefeningen
  • Specifieke mobilisaties, rekken en massage indien nodig als voorbereiding op de oefentherapie of het dragen van een brace.
  • Scoliose Specifieke oefeningen die in de praktijk aangeleerd worden en thuis dagelijks (min. 4-5x per week) gedaan moeten worden gedurende minimaal een half uur.
  • In de praktijk wordt veel met spiegels, wandrek en oefenbal gewerkt, al dan niet gecombineerd met ander ondersteunend specifiek materiaal.
Maak direct een afspraak

Veelgestelde vragen

Wordt Schroth therapie vergoed?

Schroth therapie is een specialisatie van onze kinderfysiotherapeut en valt onder de vergoeding voor kinderfysiotherapie.