Volwassenenpraktijk
weerbaarheidstraining kinderen

Weerbaarheidstraining ‘Dit ben ik!’

Spelenderwijze training voor het verbeteren van de weerbaarheid van je kind, het zelfvertrouwen, het juist uiten van emoties en de sociale omgang met anderen.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist

Onze weerbaarheidstrainers zijn kinderergotherapeuten met veel ervaring. Door aanvullende opleiding hebben zij zich geschoold tot weerbaarheidstrainer. De combinatie van kinderergotherapeut en weerbaarheidstrainer is zeer krachtig. Als geen ander is de ergotherapeut een praktische duizendpoot die heel goed in oplossingen, gericht op jouw kind, denkt. Geen standaard training dus, maar een training die vertrekt vanuit wat jouw kind nodig heeft.

Weerbaarheidstraining

Tijdens een intake met onze kindertherapeut wordt er kennis gemaakt en worden de hulpvraag en (sociale) vaardigheden waaraan je kind wil werken in kaart gebracht. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er een motoriektest met tijdsdruk, een competentiebelevingstest en/of een foto-interview afgenomen.

Hulpvragen kunnen liggen op het terrein van:

Zelfvertrouwen

Weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, het niet voor zichzelf durven opkomen, zich ziek voelen bij een toets of spreekbeurt, gepest worden.

Gevoelens en emotie

Snel boos zijn, het ondervinden van problemen bij het uiten van emoties, uitbarstingen van verdriet of frustratie, het lastig vinden om grenzen aan te geven.

Sociale interactie

Het eng vinden om nieuwe vrienden te maken, het niet kunnen lezen of interpreteren van lichaamstaal, domineren of zich laten domineren, anderen buitensluiten of zichzelf laten buitensluiten, geen houding weten aan te nemen als je kind het ergens niet mee eens is, niet weten hoe een ruzie op te lossen.

De verschillende ontwikkelingsgebieden zijn nauw met elkaar verbonden. Er wordt gewerkt vanuit spelsituaties die gekoppeld worden aan sociale situaties waar je kind in vastloopt. De training is er voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Jongere of oudere kinderen begeleiden wij een-op-een.

weerbaarheidstraining dit ben ik
Maak direct een afspraak

Veelgestelde vragen

Is de training er ook voor jongere of oudere kinderen?

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar begeleiden wij individueel en in een groep. Jongere kinderen vanaf 4 jaar of oudere kinderen van 13 tot 17 jaar kunnen wij individueel begeleiden. Bij voldoende animo kunnen er ook groepjes worden opgestart voor oudere of jongere kinderen.

Is het een groepstraining of is de training individueel?

Begeleiding vindt altijd eerst individueel plaats, waarbij een start wordt gemaakt met de doelen van het kind. Het kind binnen de leeftijdscategorie van 8-12 jaar stroomt in bij de groepsles, als het lukt om zichzelf weerbaar op te stellen in de veilige één-op-één behandelsituatie. In de groepsles wordt er ook voornamelijk met spelsituaties gewerkt. Elke groepsles heeft een ander thema zoals: voor jezelf opkomen, lichaamstaal, presenteren, zelfbeeld, samenwerken, het omgaan met en het uiten van emoties.

Hoe word ik als ouder bij de training betrokken?

Aan het einde van iedere les vertellen de kinderen aan de ouders wat ze hebben gedaan. Ook worden de vorderingen van je kind tussendoor geëvalueerd. Als de doelen voldoende zijn behaald, stroomt je kind weer uit de groep.