Volwassenenpraktijk
weerbaarheidstraining kinderen

Weerbaarheidstraining ‘Dit ben ik!’

Weerbaarheidstraining helpt kinderen beter om te gaan met anderen en emoties, meer te durven en om meer zelfvertrouwen te hebben.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist

De weerbaarheidstraining wordt gegeven door een van onze kinderergotherapeuten. De kinderergotherapeut heeft een aanvullende opleiding gevolgd tot weerbaarheidstrainer. Zij kijkt altijd naar de behoefte van jouw kind en past de training hierop aan. Geen standaard training dus.

Weerbaarheidstraining

De training start altijd met een kennismakingsgesprek met de kinderergotherapeut die je kind zal gaan begeleiden. Tijdens dit gesprek worden er allerlei vragen gesteld en wordt de hulpvraag van je kind in kaart gebracht. Ook (sociale) vaardigheden waar je kind aan wil gaan werken worden besproken. Daarna zal een behandelplan op maat worden opgesteld.

Hulpvragen voor de weerbaarheidstraining liggen op het terrein van:

Sociale interactie

Niet weten hoe een ruzie op te lossen, het eng vinden om nieuwe vrienden te maken, het lastig vinden om lichaamstaal te interpreteren, zich laten buitensluiten of laten domineren, geen houding weten aan te nemen als je kind het ergens niet mee eens is.

Zelfvertrouwen

Weinig zelfvertrouwen, niet voor zichzelf op durven komen, gepest worden, laag zelfbeeld hebben, zich ziek voelen bij een toets / spreekbeurt.

De ontwikkelingsgebieden zijn nauw met elkaar verbonden. Tijdens de weerbaarheidstraining wordt er gewerkt vanuit verschillende spelsituaties die gekoppeld worden aan sociale situaties die je kind lastig vindt.

De training is er voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en is een combinatie van een individueel traject en een groepstraining. Kinderen jonger dan 8 jaar of kinderen ouder dan 12 jaar begeleiden we altijd één-op-één. Indien er voldoende animo is kunnen ook voor dezelfde leeftijden trainingsgroepen worden opgestart.

weerbaarheidstraining dit ben ik
Maak direct een afspraak
of bel 073 684 7100

Veelgestelde vragen

Is het een groepstraining of is de training individueel?

De training start altijd met een individueel traject waarbij de doelen van het kind worden bepaald. Als een kind van 8 t/m 12 jaar zichzelf weerbaar op kan stellen in de veilige één-op-één situatie stroomt het kind door naar de groepsles. Iedere groepsles heeft een ander thema, bijvoorbeeld: presenteren, voor jezelf opkomen, lichaamstaal, samenwerken, emoties uiten of zelfbeeld. In de groepsles wordt veel met spelsituaties gewerkt.

Wat is mijn rol als ouder bij deze training?

De vorderingen van je kind worden tussendoor altijd geëvalueerd en aan het einde van iedere les vertellen de kinderen aan de ouders wat ze hebben gedaan. Wanneer de doelen van jouw kind zijn behaald. Stroomt je kind weer uit de groep.