weerbaarheidstraining kinderen

Weerbaarheidstraining ‘Dit ben ik!’

Weerbaarheidstraining helpt kinderen beter om te gaan met anderen en emoties, meer te durven en om meer zelfvertrouwen te hebben.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist

De weerbaarheidstraining wordt gegeven door een van onze kinderergotherapeuten. De kinderergotherapeut heeft een aanvullende opleiding gevolgd tot weerbaarheidstrainer. Zij kijkt altijd naar de behoefte van jouw kind en past de training hierop aan. Geen standaard training dus.

Weerbaarheidstraining

De training start altijd met een kennismakingsgesprek met de kinderergotherapeut die je kind zal gaan begeleiden. Tijdens dit gesprek worden er allerlei vragen gesteld en wordt de hulpvraag van je kind in kaart gebracht. Ook (sociale) vaardigheden waar je kind aan wil gaan werken worden besproken. Daarna zal een behandelplan op maat worden opgesteld.

Hulpvragen voor de weerbaarheidstraining liggen op het terrein van:

Sociale interactie

Niet weten hoe een ruzie op te lossen, het eng vinden om nieuwe vrienden te maken, het lastig vinden om lichaamstaal te interpreteren, zich laten buitensluiten of laten domineren, geen houding weten aan te nemen als je kind het ergens niet mee eens is.

Zelfvertrouwen

Weinig zelfvertrouwen, niet voor zichzelf op durven komen, gepest worden, laag zelfbeeld hebben, zich ziek voelen bij een toets / spreekbeurt.

De ontwikkelingsgebieden zijn nauw met elkaar verbonden. Tijdens de weerbaarheidstraining wordt er gewerkt vanuit verschillende spelsituaties die gekoppeld worden aan sociale situaties die je kind lastig vindt.

weerbaarheidstraining dit ben ik
Maak direct een afspraak
of bel 073 684 7100

Veelgestelde vragen

Wat is mijn rol als ouder bij deze training?

De vorderingen van je kind worden tussendoor altijd geëvalueerd en aan het einde van iedere les vertellen de kinderen aan de ouders wat ze hebben gedaan. Wanneer de doelen van jouw kind zijn behaald. Stroomt je kind weer uit de groep.