BPPD - Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid

BPPD is een in aanvallen optredende draaiduizeligheid als gevolg van een stoornis in het evenwichtsorgaan in het binnenoor. De draaiduizeligheid ontstaat bij bepaalde bewegingen van het hoofd en gaat soms gepaard met een misselijk gevoel.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist voor BPPD

Je duizelig voelen is een hele vervelende en soms angstige sensatie. Er zijn verschillende vormen van duizeligheid en een daarvan is BPPD.

De fysiotherapeut of manueel therapeut met een scholing in de behandeling van BPPD is thuis in diagnostiek en behandeling en de aangewezen persoon om je te behandelen als je last hebt van BPPD. Met goede voorlichting en het toepassen van de Epley manoeuvre worden vaak goede resultaten behaald.

Meer over BDDP

BPPD is een in aanvallen optredende niet gevaarlijke vorm van duizeligheid, die ontstaat na het maken van een specifieke beweging met het hoofd zoals omdraaien in bed, omhoog kijken, voorover bukken, overeind komen en de nek draaien of naar achter bewegen. Sommige patiënten zijn tijdens deze draaiduizeligheid misselijk en moeten overgeven.

BPPD is een stoornis in het evenwichtsorgaan in het binnenoor, waarbij de oorsteentjes (otoconiën) die zich in het evenwichtsorgaan bevinden zijn losgeraakt. Ze komen terecht in één van de halvemaanvormige kanalen waarin trilharen en vocht zit en bij beweging van het hoofd verplaatst het vocht en daardoor de richting van de trilharen. De afstemming van het evenwichtsorgaan verstoort, omdat het brein de positie van het hoofd waarneemt door de positie van de trilharen met als gevolg een gevoel van intense draaiing.

Als de vloeistof weer tot stilstand komt, verdwijnt dit gevoel weer. Het loslaten van de oorsteentjes treedt soms spontaan op, zonder dat er sprake is van een aanwijsbare oorzaak. Soms ligt de oorzaak in een voorafgaand hoofdtrauma, een (chronische) oorontsteking of een periode van bedlegerigheid. BPPD komt voornamelijk voor bij mensen ouder dan 50 jaar.

Afspraak maken