Ziekte van Quervain

De ziekte van Quervain kenmerkt zich door een irritatie of ontsteking van de pees in de pols aan de basis van de duim, vaak ontstaan door nieuwe, veel herhaalde bewegingen.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist bij de ziekte van Quervain

Bij de ziekte van Quervain kan de juiste behandelaanpak echt het verschil maken. Door goed te kijken naar wat jij nodig hebt, wordt gericht gewerkt aan herstel.

De fysiotherapeut weet als geen ander welke behandelingen bij jou passen. Samen met jou kijkt hij of zij met aandacht naar de ernst en aard van je klachten en bepaalt welke behandelmethode het beste past.

Meer over de ziekte van Quervain

De ziekte van Quervain kenmerkt zich door een irritatie of ontsteking van de pees die in de pols aan de basis van de duim gelegen is. Er ontstaat door ontsteking een verdikking rond de peesschede. Het bewegen van de pols en de duim wordt daardoor pijnlijk.

Goede diagnostiek bij de ziekte van Quervain is belangrijk, omdat de ziekte wat betreft symptomen lijkt op een roeierspols.

handtherapie fysiotherapie

De ziekte van Quervain ontstaat vaak door nieuwe, veel herhaalde beweging en kenmerkt zich door pijn aan de pols aan de kant van de duim. Er kan ook sprake zijn van een doof gevoel aan wijsvinger en duim. Soms ontstaat de pijn ineens, maar vaak nemen de klachten geleidelijk toe in intensiteit.

Wanneer de hand en duim bewogen worden, neemt de pijn toe. Dit gebeurt vooral bij knijpen (het maken van een vuist), draaien en naar iets grijpen.

Door de zwelling is knijpen soms lastig en in enkele gevallen is er een knappend gevoel of het gevoel van hapering in de duim bij bewegen.

Afspraak maken