Incontinentie

Incontinentieklachten komen vaak voor. Je hebt dan in meer of mindere mate moeite met het ophouden van urine of ontlasting.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist bij incontinentie

Bekkenfysiotherapeuten zijn zeer specialistisch opgeleid. Als geen ander kennen zij het ongemak, de schaamte en de belemmeringen in het dagelijks leven.

De bekkenfysiotherapeut in onze praktijk is kundig in het onderzoek van de klachten en gebruikt daarbij moderne apparatuur en innovatieve therapie. De bekkenfysiotherapeut is een betrokken, empathisch en uiterst professionele beroepsbeoefenaar.

Meer over incontinentie

Iemand met incontinentieklachten heeft moeite om in meer of mindere mate urine of ontlasting op te houden. Incontinentie komt veel voor. Bij zowel mannen als vrouwen en op alle leeftijden. Veel mensen vinden het lastig om over hun incontinentieklachten te praten en doen daarom niets met hun klachten. Dit is jammer, want incontinentie is in de meeste gevallen goed te behandelen. Urine-incontinentie is het niet of moeilijk op kunnen houden van plas.

Bij problemen met het ophouden van ontlasting, spreken we van darm-incontinentie. Er zijn vele soorten incontinentie, vaak met een verschillende oorzaak.

Stressincontinentie speelt bij veel vrouwen en kinderen. Het is het ontsnappen van plas of ontlasting bij bijvoorbeeld niezen, hoesten, persen, lachen, vrijen of sporten. De reden van het ontstaan van stressincontinentie is spierzwakte in het bekkenbodemgebied. Doordat de spieren niet sterk genoeg zijn, gaat de plasbuis een beetje open en verliest men urine of ontsnapt ontlasting.

Stressincontinentie is het meest voorkomende type incontinentie. Soms komt incontinentie ook voort uit een overactieve blaas. Dit type incontinentie noem je aandrangincontinentie of urge-incontinentie. De blaas trekt dan samen, waardoor de drang tot plassen ontstaat. Soms leidt dit tot ongewild urineverlies, in andere gevallen leidt dit tot veelvuldig aandrang tot plassen, zowel overdag als ’s nachts, terwijl er niet veel urine uit geplast wordt.

Gemengde incontinentie betreft een vorm van incontinentie waarbij zowel stressincontinentie als aandrangincontinentie aanwezig is. Bij overloopincontinentie wordt meer urine opgeslagen in de blaas dan deze aan kan. Er worden dan continu druppels urine verloren, terwijl het gevoel aanwezig is dat de blaas niet helemaal leeg is.

De klachten van overloopincontinentie lijken vaak op die van stressincontinentie en aandrangincontinentie. De oorzaak van deze vorm van incontinentie ligt in een beschadiging van de zenuwbanen rond de blaas of een blokkade in de urineleider.

Functionele incontinentie komt voort uit een slechte blaasfunctie. Dit kan voorkomen wanneer mensen door een chronische ziekte of problemen met bewegen moeilijk naar het toilet kunnen. Ook bij functionele incontinentie komen de andere vormen van incontinentie regelmatig voor.

Reflexincontinentie ontstaat doordat als gevolg van een operatie of letsel aan de rug problemen zijn ontstaan met de controle van de blaasfunctie. Het mechanisme dat dit aanstuurt werkt in dit geval onvoldoende. Bij reflexincontinentie is vaak sprake van verlies van ontlasting of urine, terwijl de cliënt zich daar niet bewust van is.

Bij dubbele incontinentie is sprake van verlies van ontlasting als urine.

Afspraak maken