NLD

NLD staat voor Nonverbal Learning Disability. Kinderen met NLD hebben problemen met de verwerking van non-verbale informatie. Daarnaast heeft een kind met NLD vaak extra moeite met prikkelverwerking, visueel-ruimtelijke vaardigheden en executieve functies.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist bij NLD

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Meer over NLD bij kinderen

Kinderen met een Nonverbal Learning Disability hebben problemen met de verwerking van non-verbale informatie, terwijl ze verbaal meestal wel vaardig overkomen. Het taalgebruik is goed en ze leren snel lezen, maar ze hebben moeite met de verwerking van zintuiglijke prikkels en/of met de uitvoering van regerende functies. Met dit laatste bedoelen we starten, stoppen en organiseren van een taak. Kinderen met NLD ontwikkelen zich op een aantal terreinen moeizamer dan andere kinderen. Een kind met de leerstoornis NLD is verder te herkennen aan:

  • Verminderde fijne motoriek, waardoor het kind moeite heeft met het uitvoeren van vaardigheden als veters strikken, eten met bestek en het schrijven
  • Een onhandige grove motoriek
  • Het aanleren van bepaalde routines kost moeite
  • Weinig sociale vaardigheden
  • Woede en angst worden op een onverklaarbare manier geuit
  • Gevaarlijk gedrag in het verkeer
  • Snel afgeleid zijn (prikkelverwerkingsstoornis)

We kennen NLD in verschillende gradaties van ernst en het blijkt vaak best lastig om goed te differentiëren of het om NLD gaat.

Afspraak maken