Hyperventilatie

Hyperventilatie ontstaat door te diep en/of te snel inademen, waardoor meer zuurstof wordt ingeademd en meer koolzuur uitgeademd. De koolzuurwaarden in het bloed dalen en dit geeft klachten.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist bij hyperventilatie

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Meer over hyperventilatie bij kinderen

Tijdens een normale ademhaling ademen we zuurstof in en koolzuur uit. Als je kind hyperventileert ademt het te snel, te diep en/of te veel in, waardoor meer zuurstof ingeademd en meer koolzuur uitgeademd wordt. Meer zuurstof inademen kan geen kwaad, maar meer koolzuur uitademen wel. Hierdoor ontstaan te lage koolzuurwaarden in het bloed met als gevolg de voor hyperventilatie typerende kenmerken:

  • Duizeligheid
  • Kortademigheid
  • Licht gevoel in het hoofd
  • Tintelingen rondom de mond en in de armen
  • Gevoel van stijfheid
  • Verstrooid reageren
  • Slap gevoel
  • Verminderde concentratie
  • Vaak spierkrampen in handen en voeten
  • Hartkloppingen en pijn op de borst

Al deze symptomen bij elkaar roepen angst op bij je kind.
We spreken van acute hyperventilatie als de hyperventilatie optreedt als een plotseling opkomende aanval. Als de hyperventilatie zich ontwikkelt tot een bijna chronische manier van ademhalen noemen we dit chronische hyperventilatie. Je kind zal terecht komen in een vicieuze cirkel, omdat paniek en angst de aandoening in stand houden: de cirkel van hyperventilatie en de angst er voor (hyperventilatiesyndroom).

Afspraak maken