DCD

DCD (Developmental Coördination Disorder) is een aandoening gekenmerkt door een stoornis in de coördinatie van bewegingen. Kinderen met DCD komen wat onhandig over en hebben meer moeite met het aanleren van motorische activiteiten.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist bij DCD

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Meer over DCD bij kinderen

Developmental Coördination Disorder is een ontwikkelingsstoornis, waarbij er problemen zijn met de coördinatie van bewegingen. Kinderen met DCD zijn vaak wat onhandig, vallen vaak en hebben moeite met verschillende dagelijkse activiteiten, zoals het smeren van een boterham, zichzelf aankleden of eten met bestek. Het leren van moeilijke motorische vaardigheden zoals fietsen en schrijven zal hen meer moeite kosten.

Bij 5-10% van de Nederlandse kinderen die naar school gaan lijkt DCD voor te komen en we zien het vaker bij jongens dan bij meisjes. Een kinderarts of revalidatiearts is meestal degene die de diagnose DCD heeft gesteld. Een kind met DCD heeft vaak een lage zelfwaardering, denkt al snel dat het iets niet kan en trekt zich vaak liever terug bij de gymles of het buitenspelen. Hierdoor krijgen ze vaak te weinig beweging, worden minder fit en doen zo te weinig bewegingservaring op met als gevolg toename van de motorische ontwikkelingsachterstand.

Een methode die wij in de praktijk bijvoorbeeld inzetten is de CO-OP methode. CO-OP (Cognitive Orientatation to daily Occupational Performance) is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarmee kinderen en volwassenen met problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten kunnen worden geholpen. De speciaal hiervoor opgeleide therapeut stimuleert het kind of de volwassene om zelf met oplossingen of strategieën te komen voor een activiteit die geleerd moet worden.

De focus ligt niet op de problemen in de motoriek, maar het ontwikkelen van strategieën en het doen en beleven van activiteiten staan centraal. Het gevolg is dat een kind motorisch vaardiger wordt en zelf vooraf al een plan kan bedenken. Bovendien wordt het steeds handiger in het gebruik van verschillende strategieën en oplossingen door te blijven oefenen in allerlei verschillende situaties.

Hetgeen geleerd is kan dan in verschillende situaties worden toegepast waardoor de mogelijkheden om thuis, op school, op het werk en in de vrije tijd toenemen.

Afspraak maken