ass bij kinderen

ASS bij kinderen

ASS ( Autisme Spectrum Stoornis) is een verzamelnaam voor aandoeningen in het autistisch spectrum. Kinderen met ASS kunnen veel baat hebben bij goede begeleiding, onder meer op gebied van planning en organisatie of de prikkelverwerking.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist bij ASS

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Meer over ASS bij kinderen

ASS is de afkorting van Autisme Spectrum Stoornis. Vroeger maakten we onderscheid tussen klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS, maar tegenwoordig niet meer en gebruiken we de overkoepelende naam ASS.

ASS is een ontwikkelingsstoornis die vanaf de geboorte aanwezig is. De informatie die binnenkomt (zien, ruiken, horen, voelen enzovoorts) wordt in de hersenen op een andere manier verwerkt en daarom ervaren deze kinderen de wereld om hun heen anders. Dat kan problemen opleveren, maar geeft ook sterke kanten die een ander niet heeft.

Vaak hebben kinderen met ASS moeite met het aanbrengen van structuur in hun leven en met het inschatten van sociale interacties. Omdat prikkels die binnenkomen zoals geluid, aanraking, zicht, beweging en geur anders worden verwerkt, zullen sommige prikkels extra gevoelig werken en andere geheel niet opgemerkt worden. Dit kan leiden tot concentratiestoornissen Soms komt bij kinderen met ASS een trage taalontwikkeling voor.

Voor de juiste therapie voor je kind ben je voor deskundige hulp welkom in ons gezondheidscentrum.

Afspraak maken