Ademhalingsmoeilijkheden

Plannings- of praxisvaardigheden

Er zijn kinderen die het moeilijk vinden bepaalde opdrachten en/of taken in de goede volgorde, dus planmatig, uit te voeren. Hierdoor kunnen leerproblemen ontstaan of is het kind niet in staat zelfstandig en/of in een goed tempo te werken.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist bij planningsproblemen

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Meer over planningsvaardigheden bij kinderen

Leerproblemen, het niet zelfstandig kunnen werken of een laag werktempo kunnen het gevolg zijn van niet goed kunnen plannen en planmatig handelen. Dit zien we bijvoorbeeld bij kinderen met:

  • Dyspraxie of apraxie (stoornis bij het correct en het in de juiste volgorde verwerken van informatie)
  • (Leer)stoornissen als DCD of NLD
  • Stoornissen in het autistisch spectrum, zoals klassiek autisme, PDD-NOS of Asperger
  • Ook voor kinderen met dyslexie kan het moeilijk zijn structuur aan te houden.

Ook kinderen zonder diagnose, kunnen moeite hebben met het plannen en uitvoeren van taken. Elke nieuwe taak moet geleerd en herhaald worden tot het een automatisme is (automatiseren).
Kinderen kunnen daarnaast moeite hebben met organiseren en ordenen, de volgorde en het houden van overzicht. Omdat gedachten georganiseerd moeten worden tot acties kunnen er ook problemen zijn met het uitvoeren van taken, zoals 'wat trek je bij het aankleden het eerste aan?'

Afspraak maken