Auditieve voorwaarden voor lezen en schrijven

Om te kunnen leren lezen en schrijven moet een kind een aantal deelvaardigheden beheersen die dit mogelijk maken, waaronder auditieve voorwaarden: gehoor en verwerking van wat je hoort. Dit wordt op school geoefend, maar vaak is dat niet genoeg. De kinderlogopedist is er dan voor begeleiding.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist bij auditieve voorwaarden

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Meer over auditieve voorwaarden voor lezen en schrijven

Om te kunnen leren lezen en schrijven moet een kind een aantal deelvaardigheden beheersen om dit mogelijk te kunnen maken, namelijk de auditieve vaardigheden, de visuele vaardigheden en taalvaardigheden. Meestal wordt in groep 1 en 2 al een begin gemaakt met het aanleren van sommige van deze vaardigheden als voorbereiding op het leren lezen en schrijven in groep 3. Veel kinderen zullen vanaf een bepaalde leeftijd op hun eigen manier al bezig zijn met letters en klanken en meestal herkennen ze de beginletter van hun eigen naam al op een bepaalde leeftijd.

Auditieve vaardigheden

Als een kind gaat leren lezen en schrijven zal het moeten voldoen aan de auditieve voorwaarden die nodig zijn om dit goed te kunnen leren. Auditief betekent: betreffend het gehoor.
De meest bekende auditieve voorwaarden zijn:

 • Auditieve concentratie: Een kind moet een goede luisterhouding hebben, wat wil zeggen dat relevante informatie onderscheiden moet kunnen worden van informatie die niet-relevant is, zoals achtergrondgeluiden. Als een kind een goede luisterhouding heeft zal deze als basis dienen voor de andere auditieve vaardigheden.
 • Auditieve analyse: Dit noemen we ook wel "hakken", wat betekent dat het kind een woord moet splitsen in afzonderlijke klanken (boom=b-oo-m).
 • Auditieve synthese: Dit wordt ook wel "plakken" genoemd en is het samenvoegen van afzonderlijke klanken tot een woord (b-oo-m=boom).
 • Auditieve objectivatie: Hierbij moet het kind niet letten op de betekenis, maar op de klank van een woord.
 • Auditieve discriminatie: Het onderscheid tussen een klank en een woord moet kunnen worden gemaakt.
 • Temporeel ordenen: De volgorde van de klanken in en woord moeten door het kind worden onthouden.
 • Bepaling van klankpositie: Het kind moet horen waar een bepaalde klank in het woord wordt gehoord.

Visuele vaardigheden

De meest bekende visuele vaardigheden die we kennen zijn:

 • Visuele analyse: het kind kan losse letters herkennen in een woord
 • Visuele synthese: dit is het tot één woord samenvoegen van losse letters
 • Visuele discriminatie: het kind moet het verschil zien tussen letters en/of woorden
 • Spatieel ordenen: het kind moet alle letters in een woord in de goede volgorde onthouden

Taalvaardigheden

Een kind moet de taal (zowel het taalgebruik als het taalbegrip) goed kunnen beheersen om goed voorbereid te kunnen leren schrijven en lezen. Tijdens de instructie in de klas wordt er veel gebruik gemaakt van begrippen die een kind moet begrijpen om te weten wat er wordt gevraagd. Hierbij kun je denken aan instructiebegrippen als voor, achter, midden, woord, letter, laatste, rechts, kort, lang etc.

Afspraak maken