Taalachterstand bij kinderen

De ontwikkeling van taal verloopt in fasen en begint al in de babytijd en ontwikkelt zich in de eerste jaren van het leven tot een volledig taalsysteem. De taalontwikkeling verloopt niet bij ieder kind vanzelfsprekend. De kinderlogopedist is dan er voor begeleiding.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist bij een taalachterstand

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Meer over taalachterstand bij kinderen

Sommige kinderen hebben moeite met het goed leren van de taal en als je merkt dat je kind ten opzichte van leeftijdgenootjes achterblijft op taalgebied is er mogelijk sprake van een taalachterstand. Een kind met een taalachterstand kan tegelijkertijd een articulatiestoornis hebben.

Bij een taalachterstand kunnen er problemen zijn met:

 • Taalbegrip: als een kind moeite heeft de taal te begrijpen, bijvoorbeeld een verhaal, instructie of opdracht.
 • Taalgebruik: als het kind communiceert heeft het moeite met een goed gebruik van de taal. Er zijn problemen met de communicatievoorwaarden.
 • Taalvorm: de zinnen zijn kort en missen structuur. Grammaticaal klopt de zin niet, met weglating van woorden en een onjuiste volgorde. Het kind heeft moeite met de woordvorming, bijvoorbeeld bij vervoegen.
 • Taalinhoud: de woordenschat is over het algemeen klein en het kind heeft moeite met het vertellen van een verhaal of belevenis. Vaak wordt er steeds over dezelfde onderwerpen gesproken en vindt het kind het moeilijk om buiten het hier en nu te praten. In een zin worden veel stopwoordjes gebruikt, vallen pauzes om na te denken en worden herhalingen van woorden gemaakt. Regelmatig zien we dat het kind ook woordvindingsproblemen heeft.

Een vertraagde taalontwikkeling heeft de volgende kenmerken:

 • Woordvindingsproblemen
 • Geringe woordenschat
 • De verstaanbaarheid is minder goed
 • Zwakke zinsbouw
 • Korte zinnen
 • Moeite met het taalbegrip
 • Moeite met goed luisteren
 • Weinig spreken, vaak stil
 • Frustratie en boosheid omdat anderen niet begrijpen wat er wordt gezegd of het kind zelf niet begrijpt wat een ander zegt

Een vertraging in de taalontwikkeling zien we soms in combinatie met andere stoornissen zoals onder andere een ontwikkelingsachterstand, (tijdelijke) slechthorendheid, meertaligheid, traumatisch hersenletsel, syndroom van Down en ASS. Niet altijd is er een aanwijsbare oorzaak voor de taalachterstand te vinden, de taalontwikkelingsstoornis staat ook heel vaak op zichzelf.

Afspraak maken