Lispelen en slissen

Bij het niet goed uitspreken van onder andere de [s]-klank onderscheiden we twee vormen namelijk lispelen of slissen. Deze verkeerde uitspraak heeft gevolgen voor de verstaanbaarheid.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist bij lispelen en slissen

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Meer over lispelen en slissen bij kinderen

Bij een goede uitspraak van de s-klank wordt de tong net achter de bovenvoortanden tegen het gehemelte gezet. Door de lucht over de tong heen te laten ontsnappen wordt zo een scherpe s-klank gevormd. Bij een foutieve uitspraak van de [s] onderscheiden we lispelen en slissen.

Lispelen

Hierbij wordt de tong bij de [s] niet achter de bovenvoortanden gezet, maar tussen de voor- en ondertanden. Op dezelfde plaats als de [s] worden ook de [z], [t], [d], [n] en [l] gemaakt en een kind dat lispelt zal ook bij genoemde klanken de tong vaak tussen de tanden zetten. Als een kind lispelt klinkt de [s] onscherp, zodat het de verstaanbaarheid beïnvloedt. De oorzaken van lispelen kunnen een zwakke beheersing van de mondmotoriek of slappe tongspieren zijn, terwijl het daarnaast ook een verkeerd aangeleerde gewoonte kan zijn. Lispelen komt vaak voor bij kinderen die op een duim, vinger of speen zuigen.

Slissen

Wanneer de tong over de gehele breedte van het gehemelte wordt neergezet en de lucht langs de zijkant van kiezen, tong en wangen ontsnapt noemen we dat slissen. De s-klank zal hierdoor heel onscherp klinken en het heeft tevens invloed op de uitspraak van andere klanken onder meer de [z], [t] en [d]. De oorzaak ligt bijna altijd bij een niet goed ontwikkelde mondmotoriek, meestal in combinatie met open mondgedrag en/of verkeerd slikken.

Afspraak maken