logopedie articulatie

Articulatie (uitspraak)

Kinderen met articulatie- of uitspraakproblemen hebben moeite met de juiste uitspraak van een of meerdere klanken, waardoor ze problemen ondervinden bij de verstaanbaarheid of hun taal-
spraakontwikkeling.

Direct een afspraak maken

De juiste specialist bij de articulatie

Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Zorg die echt bij je past, dat is waar wij voor staan.

Meer over de articulatie bij kinderen

Vanaf dat je kind geboren is begint de ontwikkeling van de spraak en taal. Je kind moet leren articuleren, wat wil zeggen dat het de verschillende klanken die we in onze taal gebruiken goed en op de juiste manier moet leren uitspreken. Sommige kinderen hebben hier meer moeite mee dan anderen.

Kinderen tussen de 0 en 5 jaar ontwikkelen hun taal- en spraakgebruik in een enorm tempo. Jonge kinderen van bijvoorbeeld twee jaar zullen bij het zeggen van woordjes nog niet alle klanken goed kunnen uitspreken en de woordjes zijn vaak nog onvolledig (bijvoorbeeld poes=toe). Op deze leeftijd is dit normaal, want het kind moet alles nog leren. Naarmate het kind ouder wordt zal het gaandeweg steeds beter en duidelijker gaan spreken en rond de leeftijd van 4 jaar alle klanken, op misschien een enkele na, goed kunnen uitspreken.

Sommige kinderen blijven langer dan gemiddeld uitspraakfouten maken, waarbij opvalt dat het kind bepaalde klanken niet kan uitspreken, verwisselt door andere, woorden vereenvoudigt of klanken niet kan toepassen in een woord. Mogelijk is er dan sprake van een articulatiestoornis.

Bij de eerste afspraak zal de kinderlogopedist navraag doen naar het verloop van de spraakontwikkeling van je kind. Door een logopedisch onderzoek zal zij vervolgens duidelijkheid krijgen over de uitspraak en hoe je kind de verschillende klanken toepast tijdens het spreken.

logopedie articulatie

Het onderzoek is voor een kind aantrekkelijk, omdat er veel gebruik wordt gemaakt van spelmateriaal. Jullie hulpvraag en de uitslag van het onderzoek dienen als uitgangspunt bij de keuze voor een behandelmethode. De ene methode is geschikt voor het oefenen van het juist toepassen van klanken en een andere weer voor het oefenen van de motoriek en samenwerking in het mondgebied.

De behandeling zal altijd zoveel mogelijk worden aangepast aan het leeftijdsniveau van je kind en het oefenen gaat veelal spelenderwijs. Ouder(s) worden nauw betrokken bij de behandeling, omdat wij het belangrijk vinden dat de behandeling zo goed mogelijk wordt geïntegreerd in het dagelijks leven van je kind.

De kinderlogopedist helpt bij de volgende articulatieproblemen:

  • Weglating van spraakklanken (stoel = toel of soel)
  • Vervanging van een spraakklank door een andere (koek = toet)
  • De klank valt weg aan het eind van een woord (poes = poe)
  • Vereenvoudiging van medeklinkerverbindingen (straat = saat)
  • Onbeklemtoonde lettergrepen worden weggelaten (macaroni = roni)
  • Nasaliteit
  • Lispelen en slissen (verkeerde uitspraak van de [s])
  • Slecht verstaanbaar spreken, meestal door te snel spreken
  • Een onduidelijke, slappe articulatie

Bij twijfel of een vermoeden van uitspraakproblemen kun je altijd een afspraak maken bij een van onze kinderlogopedisten. Zij kunnen advies geven en je kind screenen, zodat duidelijk wordt waar het probleem ligt en of er sprake is van een achterstand.

Afspraak maken