ergotherapie best header

Ergotherapie in Best

Allerlei activiteiten en dagelijkse handelingen doe je meestal automatisch, zonder erbij na te hoeven denken. Als dit door een ziekte of andere omstandigheden niet goed meer lukt, kun je begeleiding krijgen van de ergotherapeut.

Ergotherapie biedt hulp bij het oplossen van problemen in het zelfstandig functioneren bij dagelijkse handelingen zoals eten, douchen, werk, boodschappen doen, fietsen, hobby's en veel meer.

De ergotherapeut zet zich in voor je zelfredzaamheid

De ergotherapeut kijkt op een praktische manier samen met jou naar die situaties die je graag anders wil zien, doen of verbeteren.

Zij doet dat samen met jou bij je thuis of op je werk, omdat daar je persoonlijke situatie het best in beeld komt. Zij kijkt samen met jou welke aanpassingen mogelijk zijn, welke hulpmiddelen inzetbaar en naar slimme oplossingen om bepaalde taken weer te kunnen doen. Ook kijkt zij of er mogelijk hulp te krijgen is, zodat het uitvoeren van bepaalde activiteiten wel lukt. Denk hierbij aan hulp van familieleden, vrienden, collega’s, medescholieren of hulpverleners.

Behandeling Ergotherapie

Je kunt méér met ergotherapie

Voordat de behandeling of begeleiding start zal er een uitgebreide intake plaatsvinden, meestal bij je thuis om je persoonlijke situatie zo goed mogelijk te kunnen inschatten. Er wordt vooral gekeken naar wat je wel kunt en welke mogelijkheden er zijn in je huis en/of op je werk, zodat er verbeterd of aangepast kan worden wat jij nodig hebt.

Deze hulp geldt niet alleen voor aanpassingen in huis of op je werk of voor het aanvragen van hulpmiddelen. Ook de mensen om je heen, zoals bijvoorbeeld mantelzorgers, je familie, vrienden en collega's en hulpverleners kunnen, indien nodig, bij de begeleiding worden betrokken.

ergotherapie best content