Samenwerken in ons centrum!

Onze visie

Onze vestiging in het Wijkplein - tegenwoordig KOO genaamd - past bij onze visie op zorg. Zorg van deze tijd vraagt om samenwerking. Niet alleen de klacht waarvoor je fysiotherapie of ergotherapie nodig heeft staat bij ons centraal. Wij voelen ons betrokken bij jou als persoon en je gehele welzijn. Samenwerking zorgt voor goede afstemming van zorg en integratie van de behandeling in het dagelijks leven. Uiteraard wordt slechts met jouw goedvinden overleg gevoerd met andere disciplines in en buiten het centrum. Daar waar nodig kunnen wij je helpen om de juiste specialist te vinden.

Met Wijkplein KOO en GGD onder een dak

De praktijk is gevestigd in het Wijkplein KOO, een plek van, voor en door bewoners in de wijken Kruiskamp en Schutskamp. Hier kunnen wijkbewoners terecht voor raad en daad rondom maatschappelijke vragen. Zij worden geholpen door wijkbewoners en indien nodig door een van de aanwezige professionals. Het Wijkplein biedt een platform voor participatie in de wijk. Met onze praktijk en met de GGD koppelen we welzijn en zorg.

Samenwerking met Verloskundigenpraktijk 's-Hertogenbosch

Wij werken graag samen met collega-praktijken voor (para)medische zorg in en buiten het centrum. Verloskundigenpraktijk
's-Hertogenbosch werkt met ons onder een dak samen.

Tennisvereniging Schutskamp en Sport in de Wijk

Fysiotherapie Heltheuvel 's-Hertogenbosch is betrokken bij beweegzorg in de Wijk. Jaarlijks zijn wij vertegenwoordigd op de
S-Port van de Gemeente 's-Hertogenbosch, een FITdag voor diverse doelgroepen in de wijk. Daarnaast zijn wij betrokken bij Tennisvereniging Schutskamp, waar wij ons als sponsor inzetten voor gezond bewegen.

KOO Wijkplein Helftheuvel 's-Hertogenbosch

Dichtbij en laagdrempelig. Je kunt het Wijkplein binnen lopen met uiteenlopende vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomen (Wmo) of over ontwikkelingen in de buurt.

GGD Hart voor Brabant

De GGD Hart voor Brabant. Wij maken ons sterk voor een betere publieke gezondheid voor ruim 1 miljoen inwoners in het werkgebied.

S-PORT

S-PORT is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Inwoners worden uitgedaagd om mee te doen met S-PORT. Alle inwoners dagen we uit om mee te doen met S-PORT, ieder op zijn eigen niveau met zijn eigen talenten. Kom in beweging voor een mooier en gezonder ’s-Hertogenbosch. S-PORT staat voor Uitdagen - Ontmoeten - Ruimte geven - Meedoen en Resultaat.

Verloskundigenpraktijk 's-Hertogenbosch

Wij werken met Verloskundigenpraktijk 's-Hertogenbosch onder een dak. Kijk voor meer informatie op www.verloskunde.nl.

Tennisvereniging Schutskamp

Fysiotherapie Helftheuvel is sponsor van TC Schutskamp. De tennisvereniging heeft 10 kunstgrasbanen met verlichting en een modern paviljoen en ligt in 's-Hertogenbosch-West. Het hele jaar door kan er getennist worden op zowel recreatief gebied als in wedstrijdverband.