sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie

Iedereen sport met een ander doel. De een trimt geregeld om de conditie te verbeteren en de ander doet dat om gewicht te verliezen. Recreatieve sporters, beginnende sporters, wedstrijdsporters, getalenteerde sporters of topsporters, iedereen met een sport- en beweegvraag is welkom!

Direct een afspraak maken

De juiste specialist

De fysiotherapeut werkt met jou vanuit een revalidatieplan of behandelplan. Dat plan is in samenspraak met jou gemaakt en afgestemd op je mogelijkheden en doelen.

Daarbij wordt onder andere gekeken naar motoriek, snelheid, uithoudingsvermogen, lenigheid, kracht, coördinatie en snelheid. Zo wordt gewerkt aan herstel en behoud van het herstel.

Behandeling sportgerichte fysiotherapie

Wat beweegt jou als sporter?

Bij blessures analyseert de fysiotherapeut de toedracht nauwkeurig en bekijkt de mogelijkheden voor behandeling. Daar waar nodig of mogelijk wordt gebruik gemaakt van interne diagnostiek zoals echografie of je wordt verwezen naar een sportarts of andere medicus. De fysiotherapeut adviseert over mogelijkheden om zo fit mogelijk te blijven en start waar mogelijk revalidatie.

De behandeling is sportgericht en volgt de ontwikkelingen op wetenschappelijk sportmedisch niveau. Indien inzet van een interne discipline (bijvoorbeeld manuele therapie, oefentherapie cesar of bekkenfysiotherapie) het herstel kan bevorderen, wordt hiermee samengewerkt.

Is er intern geen specialist aanwezig, dan zullen wij ons netwerk inzetten om de expertise extern te betrekken. Uiteraard gebeurt dat altijd in overleg met jou.

sportfysiotherapie content
Afspraak maken