26 november 2020

Revalidatie programma na Covid19

Specialistische revalidatie na COVID-19. Wij volgden de training bij Chronisch Zorgnet en bieden het coronarevalidatieprogramma multidisciplinair aan.

Revalidatieprogramma met o.a. Fysiotherapie na Covid-19

Covid-19 ofwel het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving en al veel mensen zijn ziek geworden door dit virus. Een deel komt in het ziekenhuis terecht en soms op de intensive care. Anderen maken de ziekte thuis door. Veel patiënten blijken na het doormaken van de ziekte verzwakt. Revalidatie na Covid-19 is van belang. De fysiotherapeut en ons multidisciplinaire team hebben een belangrijke rol binnen dit revalidatieproces.

Team van behandelaars

Bij ons gezondheidscentrum kunnen cliënten vanaf nu terecht voor specialistische, multidisciplinaire revalidatie. In het behandelteam werken fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten samen met tweede lijn en eerstelijns zorgverleners. In de praktijk is opleiding gevolgd vanuit het ChronischZorgnet. 

Het team staat klaar voor cliënten met zowel lichte klachten als ernstige klachten. Ook al heb je COVID-19 doorgemaakt met lichte klachten, dan blijkt het vaak toch lang te duren voordat conditie en volledige ademruimte herwonnen is. Ook dan werken wij gericht aan herstel en altijd vanuit een plan dat is afgestemd op de situatie van de patiënt. Voor patiënten die op de intensive care zijn opgenomen of kunstmatig beademd zijn, zijn de klachten vaak complex en meervoudig. Zorgvuldig en stapsgewijs uitbouwen van mogelijkheden staat dan uiteraard voorop.