26 januari 2020

Verkeerde houding èn verkeerd mondgedrag? Wij weten raad!

In januari hadden we in onze praktijkschool voor ons kinderteam het skillslab over de gevolgen van verkeerde mondgewoonten op gebit, oor- en slaapproblemen en houding. Er is wat aan te doen!

Het raakvlak bij kinderen tussen
verkeerde mondgewoonten en een ‘slappe houding’

In januari 2020 ging ons interne Praktijkschoolsymposium over o.a. het verband tussen verkeerde mondgewoonten en een slappe houding. 

Onze Praktijkschool staat voor interne samenwerking en kennisontwikkeling. Alle therapeuten nemen deel aan praktijkschoolsymposia en -skillslabs. Deze week stond er een voor onze kindertherapeuten op de agenda. Onze logopedisten werken uitsluitend met kinderen en zijn specialist in de behandeling van afwijkende mondgewoonten (OMFT). Een uitgelezen kans voor niet-logopedie collega’s om daar meer over te leren. Onze kinderfysiotherapeuten en kinderergotherapeuten kijken immers graag in de volle breedte naar het kind. Tijd voor het symposium over de link met Oro-Myo-Functionele Therapie voor afwijkende mondgewoonten.

Afwijkende mondgewoonten

Wat verstaan we onder afwijkende mondgewoonten!? Een open mond als je niet praat of eet, altijd door je mond adem haalt, duimen, vinger- of speenzuigt, een tong die laag in je mond ligt of tegen de tanden duwt in rust of bij slikken…

Vaak gewoonten die er langzaam insluipen bij jonge kinderen, maar belangrijk zijn om te veranderen. Wist u dat deze afwijkende mondgewoonten in veel gevallen de oorzaak zijn van een verkeerde gebitsstand? Of wist u dat oorontsteking vaak veroorzaakt wordt door een open mond?

Oorproblemen of verstoorde slaap

Laten we dieper inzoomen op de relatie met oorproblemen…

Doordat kinderen afwijkende mondgewoonten hebben, zoals: duimen/speenzuigen en hierdoor mondademen en/of open mondgedrag ontwikkelen, krijgen kinderen vaak bacteriën binnen door hun mond. De neus heeft dan geen filterende functie omdat de bacteriën door de mond naar binnen komen. De bacteriën gaan door de mond rechtstreeks naar de keel- en neusamandelen en zorgen hier voor ontstekingen. Tevens wordt er door afwijkende mondgewoonten niet goed geslikt waardoor de Buis van Eustachius niet goed gereinigd wordt en hier ook bacteriën achterblijven die zorgen voor oorontstekingen. Door oorontstekingen kunnen kinderen gehoorproblemen ontwikkelen en dit heeft dan invloed op de spraakontwikkeling. De kinderen horen door de oorontsteking alsof ze “onder water zijn” en horen niet alle klanken.

Gevolgen voor de lichaamshouding

Een mondademhaling leidt ook tot verslapping van de ademhalingsspieren en vaak ook een hypotone houding (een houding met weinig spierspanning) met hangende schouders. Het kind kantelt het hoofd vaak naar achteren om zo een grotere ademweg te creëren. Het gevolg is dat het kind niets kan zien, wat maakt dat het met een te holle lichaamshouding foutief corrigeert.

Daar is het raakvlak met de kinderfysiotherapeut!

Op dit vlak is er een raakvlak met de kinderfysiotherapeut. Als er sprake is van afwijkend mondgedrag én een verkeerde lichaamshouding leidt samenwerking tot het beste resultaat. De kinderfysiotherapeut leert het kind om zich bewust te worden van een passende lichaamshouding, terwijl de logopedist zich inzet om het mondgedrag aan te passen. De lichaamshouding wordt rechter, de ademhalingsspieren doen hun werk goed.

Herkenbaar?

Herken je bovenstaande bij jouw kind: het afwijkende mondgedrag en/of de ‘slappe’ lichaamshouding? Weet dat er iets aan te doen is. Je kunt een afspraak maken bij onze kinderpraktijk voor een screening en onderzoek. Zowel kinderlogopedie en kinderfysiotherapie is zonder verwijzing van een arts toegankelijk en wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering van jouw kind.