11 maart 2022

Update – Coronamaatregelen Kinderpraktijk

Voor ieders veiligheid hebben we maatregelen genomen op onze praktijklocaties. Zo zorgen we o.a. voor goede hygiëne. Alle maatregelen op een rijtje:

Maatregelen hygiëne en omgang

 • Kindertherapeuten en patiënten hoeven niet langer een mondkapje te dragen. Uiteraard mag dit wel wanneer je je daar prettiger bij voelt.
 • We schudden geen handen.
 • Wij vragen om na binnenkomst je handen te desinfecteren.
 • Bij koorts, neusverkoudheid of hoesten is behandeling op de praktijk niet mogelijk.
 • Heeft een van je huisgenoten corona, maar heb jij zelf geen klachten én (als ouder) de booster vaccinatie gehad? Dan mag je naar de praktijk komen. Indien je wel klachten hebt en/of (als ouder) de booster vaccinatie niet hebt gehad vragen wij je de afspraak te verzetten.

Bel gerust in geval van vragen of voor het maken van een afspraak!

Nieuws 23-3-2022 – Mondkapje niet langer nodig voor therapeuten

Het dragen van een mondkapje is niet langer nodig voor therapeuten en voor patiënten. Uiteraard mag je nog wel een mondkapje dragen als je je hier prettiger bij voelt. De overige hygiënemaatregelen blijven van kracht in onze praktijk.

Nieuws 11-3-2022 – Mondkapje niet langer nodig

Het dragen van een mondkapje is niet langer nodig wanneer je een bezoek brengt aan onze praktijk. Uiteraard mag je nog wel een mondkapje dragen als je je daar prettiger bij voelt. Onze therapeuten zullen voorlopig nog wel een mondkapje dragen. De overige hygiënemaatregelen blijven van kracht in onze praktijk.

Nieuws 25-2-2022 – Afstand houden niet langer verplicht

Met ingang van de nieuwe versoepelingen is het houden van afstand niet langer verplicht. Vind je het fijn om afstand te bewaren dan kun je dit uiteraard aangeven bij jouw therapeut. Daarnaast blijft in de zorgsector het beleid t.a.v. het dragen van een mondkapje gehandhaafd. Wij verzoeken je dan ook om tijdens je bezoek aan onze praktijk wel een mondkapje te dragen. Onze therapeuten zullen dit ook doen. De overige hygiënemaatregelen en het houden van afstand blijven van kracht.

Nieuws 18-2-2022 – Blijf een mondkapje dragen

Met ingang van de nieuwe versoepelingen is het dragen van een mondkapje niet langer overal verplicht. Echter blijft in de zorgsector het beleid t.a.v. het dragen van een mondkapje gehandhaafd. Wij verzoeken iedereen ouder dan 12 jaar dan ook om tijdens je bezoek aan onze praktijk wel een mondkapje te dragen. Onze therapeuten zullen dit ook doen. De overige hygiënemaatregelen en het houden van afstand blijven van kracht.

Nieuws 7-2-2022 – Afspraak wel of niet verzetten

Met het ingaan van de laatste versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd hoef je niet altijd meer in quarantaine wanneer een van je huisgenoten met het corona-virus is besmet. Heeft een van je huisgenoten corona, maar heb jij zelf geen klachten én (als ouder) de booster vaccinatie gehad? Dan mag je naar de praktijk komen. Indien je wel klachten hebt en/of (als ouder) de booster vaccinatie niet hebt gehad vragen wij je de afspraak te verzetten. Uiteraard blijven de overige hygiënemaatregelen, het dragen van een medisch mondmasker voor iedereen ouder dan 12 jaar en het houden van afstand van kracht.

Nieuws 17-1-2022 – Medisch mondmasker dragen

Vrijdag 14 januari 2022 heeft het kabinet enkele versoepelingen aangekondigd. Onze praktijk blijft geopend (ook na 17.00 uur) en alle behandelingen gaan door. Wij vragen iedereen ouder dan 12 jaar een medisch mondkapje te dragen. Uiteraard blijven de overige hygiënemaatregelen en het houden van afstand van kracht.

Nieuws 20-12-2021 – Praktijk blijft geopend

Zaterdag 18 december 2021 heeft het kabinet een strenge lockdown aangekondigd. Onze praktijk blijft geopend en alle behandelingen gaan door. Ook nu blijven de overige hygiënemaatregelen, het dragen van een mondkapje (voor iedereen ouder dan 12 jaar) en het houden van afstand van kracht.

Nieuws 2-11-2021 – Mondmasker en afstand houden

Vanaf zaterdag 6 november 2021 geldt de 1,5 meter richtlijn weer. Wij houden daarom zo veel mogelijk afstand. Daarnaast dragen alle therapeuten een mondmasker. Patiënten (ouder dan 12 jaar) worden dringend verzocht om een mondkapje te dragen. In de behandelkamer kan, als de behandeling daar om vraagt en/of er afstand is van meer dan 1,5e meter, het mondkapje af worden gedaan. Uiteraard blijven ook de overige hygiënemaatregelen van kracht.

Nieuws 25-6-2021 – Mondmasker niet langer verplicht

Voor patiënten en paramedici vervalt de verplichting tot het dragen van een mondmasker tijdens de behandeling. Het dragen van een mondmasker is in de praktijk daarom ook niet langer verplicht. Uiteraard mag je nog wel een mondmasker dragen als je je daar prettiger bij voelt. De plicht tot het voeren van een checkgesprek blijft gehandhaafd net als de overige hygiëne- en afstandsmaatregelen.

Nieuws 23-02-2021 – Continuering

De lockdown-periode is verlengd. Er zijn geen verdere wijzigingen voor onze kinderpraktijk: kinderen blijven – met 1 begeleider en met inachtneming van de omgangs- en hygiënemaatregelen – welkom op de praktijk voor kinderfysiotherapie, kinderergotherapie en kinderlogopedie.

Nieuws 15-12-2020 – Lockdown – Praktijk geopend

In deze lockdown-periode t/m 19 januari 2021, blijf je van harte welkom in onze praktijk. Zorgberoepen, zoals de kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut en kinderlogopedist blijven toegankelijk.

Onze hygiëne- en afstandsmaatregelen om voor een veilige behandelomgeving blijven uiteraard van kracht.

Nieuws 01-12-2020 – Mondkapje verplicht

Vanaf 1 december 2020 is het voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke ruimtes, dus ook in onze praktijk.

Nieuws 01-10-2020 – Mondkapjes therapeuten

Onze kindertherapeuten dragen mondkapjes en werken met plexiglasschermen.

Nieuws 01-05-2020 – De praktijklocaties zijn weer open

De kinderpraktijken zijn weer open! Kinderen en ouders zonder neusverkoudheid, koorts of hoesten zijn welkom voor behandeling. Indien zorg op afstand mogelijk is, als je liever niet naar de praktijk komt óf als jij of je kind tot een risicogroep behoort, is online of telefonische behandeling ook mogelijk. Natuurlijk zetten wij ons in voor goede hygiëne en gelden op de praktijk extra regels voor omgang en bezoek. Je bent van harte welkom. Neem contact op met de praktijk voor vragen of overleg!

Nieuws 28-04-2020 – Noodzakelijke zorg met beschermingsmiddelen

Vanaf heden is het alleen voor onze kinderfysiotherapeuten toegestaan om noodzakelijke zorg te leveren, met persoonlijke beschermingsmiddelen. We moeten voorzichtig blijven zijn met face to face behandelen. Als zorg op afstand volstaat heeft dat de voorkeur. Iedere klacht is anders en vereist een andere aanpak. Onze therapeuten bepalen in overleg met jou wat passend is. Bij een afspraak in de praktijk geldt:

 • Kom zo kort mogelijk voor de afspraak naar de praktijk
 • Maximaal 1 ouder is toegestaan.
 • Desinfecteer handen bij binnenkomst
 • Houd 1,5 meter afstand en neem plaats in de wachtruimte conform de aanwijzingen
 • Wij werken met beschermingsmiddelen
 • Verkouden? Blijf thuis

Nieuws 21-04-2020 – Verlenging maatregelen

Tot nader order worden de laatst getroffen maatregelen verlengd.

Nieuws 31-03-2020 – Verlenging maatregelen

De maatregelen van het kabinet omtrent de paramedische beroepen zijn verlengd tot tenminste 28 april 2020. Dat wil zeggen dat wij tot die tijd alleen dringende indicaties hands-on mogen behandelen. Verder helpen wij jouw kind graag op afstand via videoconsult of telefonisch consult, hiermee kunnen wij ook vaak al veel betekenen. 
Lees meer over Online Behandeling voor je kind

Nieuws 23-03-2020 – Overstap naar veelal Online Behandeling

Op basis van de door het kabinet en de beroepsvereniging afgegeven maatregelen op 23 maart 2020 is het voor de meeste kinderen tot tenminste 6 april niet meer mogelijk om op de praktijk of aan huis behandeld te worden voor kinderfysiotherapie, kinderergotherapie, kinderlogopedie etc. Alleen in expliciete urgente gevallen kan hier een uitzondering op worden gemaakt, bijvoorbeeld voor herstel na operatie of voor acute, onhoudbare klachten. De kinderfysiotherapeut bepaalt op afstand of de urgente indicatie er is en zal conform protocol bij de behandeling beschermingsmiddelen dragen.

Uiteraard vinden wij het belangrijk dat wij al onze cliëntjes kunnen blijven helpen. Wij bieden daarom consult en behandeling/begeleiding aan via videobellen of eventueel telefonisch. Wij hebben de afgelopen week al met videoconsulten gewerkt en de betreffende therapeuten en kinderen hebben dit positief en prettig ervaren.​ Kinderfysiotherapie, logopedie en ergotherapie worden vanuit de basiszorgverzekering vergoed en daarmee ook de online consulten/behandelingen. 

Helaas is het niet mogelijk om bij fysieke klachten dan lichamelijk te behandelen maar de kinderfysiotherapeut kan door goed met jouw kind te spreken vaak ook al een diagnose stellen en op basis daarvan advies geven en oefeningen met je doornemen. 

Nieuws 09-0302020 – Kinderpraktijk geopend, maar strikte condities

Conform de nieuwe richtlijnen van het RIVM, GGD en KNGF zal onze praktijk geopend blijven voor een-op-een behandeling, waarbij uiteraard wel met klem gevraagd wordt om bij verkoudheidsklachten, keelklachten, longklachten of koorts je afspraak te verzetten. Therapeuten met dergelijke klachten zullen niet aan het werk gaan. Afspraken met kwetsbare patiëntengroepen worden geannuleerd. Ook de groepslessen en -trainingen komen per direct te vervallen. Waar mogelijk kan in de therapeutische behandeling gekozen worden voor meer begeleiding middels adviezen en oefeningen en minder lijfelijk contact. Ook kan telefonisch consult plaatsvinden. 

Uiteraard blijven de hygiëneregels van groot belang:

 • Was voor en na contact en regelmatig tussendoor uw handen 20 seconden grondig met water en zeep, eventueel desinfectiegel gebruiken.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Géén handen schudden.
 • Verzet je afspraak bij verkoudheidsklachten, keel-, longklachten of koorts, of als je in contact bent geweest met een besmet persoon.