10 november 2019

Ergotherapie voor mantelzorgers

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Ben je mantelzorger? De ergotherapeut kan je op vele manieren ondersteunen!

Dag van de Mantelzorg

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Een dag om eens extra aandacht te besteden aan mantelzorg(ers). Mantelzorg is niet vanzelfsprekend, maar gelukkig zijn er in Nederland meer dan 4 miljoen mantelzorgers die bereid zijn om (onbetaald) voor een ander te zorgen. Dat is maar liefst 1 op de 3 volwassenen. Mensen die voor bekenden zorgen, waardoor er minder thuiszorg nodig is, ouderen en zorgbehoevenden minder eenzaam zijn, mensen langer thuis kunnen blijven wonen en oudere echtparen langer kunnen blijven samenwonen. Het is van groot belang dat een mantelzorger op zijn of haar eigen manier kan mantelzorgen, met een goede balans met werk en/of opleiding en sociaal leven. Een groot deel van de mantelzorgers voelt zich namelijk ook wel eens te zwaar belast.

Wist je dat de ergotherapeut mantelzorgers ondersteuning kan bieden?

De ergotherapeut begeleidt in het vinden van de juiste balans tussen de belasting en belastbaarheid van de mantelzorger. De ergotherapeut kan ook van betekenis zijn bij het fysiek minder zwaar maken van mantelzorg door de mantelzorger tiladvies te geven om de hulpbehoevende persoon veilig te verplaatsen zonder zelf lichamelijke klachten te krijgen. Ook adviseert de ergotherapeut over hoe de mantelzorger de hulpbehoevende persoon kan ondersteunen in het zorgproces, bijvoorbeeld bij revalidatie en ziekte. Daarnaast weet de ergotherapeut veel over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en kan zij ondersteuning bieden in het contact met de gemeente of de zorgverzekeraar en bij aanvragen van hulpmiddelen.

Samen sterk

Ben je mantelzorger? Je hoeft het niet alleen te doen. Vraag hulp aan de ergotherapeut! Zij staat graag voor je klaar. Een afspraak kan ook aan huis plaatsvinden. Ergotherapie is meestal zonder verwijzing van een arts toegankelijk en wordt 10 uur vergoed uit de basiszorgverzekering.